"Opolski Rocznik Muzealny" XXII

W kasie w gmachu głównym dostępny najnowszy tom periodyku - zapraszamy do lektury artykułów o naszych zbiorach, wystawach i muzealnych wydarzeniach!

2017 - ROK JANA CYBISA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Wybitny polski malarz, urodzony we Wróblinie koło Głogówka na Opolszczyźnie.

2017 - ROKIEM ALFONSA ZGRZEBNIOKA

Sejmik Województwa Opolskiego ogłosił rok 2017 Rokiem Alfonsa Zgrzebnioka. Animatorem tych obchodów jest Muzeum Śląska Opolskiego. W 80. rocznicę śmierci Alfonsa Zgrzebnioka ps. Rakoczy 31 stycznia 2017 r. na posiedzeniu Sejmiku Województwa Opolskiego nastąpi uroczysta inauguracja obchodów.

Cecylia poznaje ważek zwyczaje

Publikacja popularnonaukowa wydana w postaci komiksu z myślą o najmłodszych mieszkańcach województwa opolskiego. W ciekawy, zabawny, a co najważniejsze zrozumiały sposób przekazuje sporą dawkę rzetelnej wiedzy i fascynujących faktów z życia ważek.

Rozszerzenie kolekcji twórców środowiska opolskiego po 1945 roku w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Muzeum Śląska Opolskiego pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie realizowane jest w ramach programu Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

"Sztuka na peryferiach"

Publikacja dr Joanny Filipczyk "Sztuka na peryferiach. Opolskie środowisko plastyczne w latach 1945-1983" dostępna w wersji elektronicznej.

Z notatnika przyrodnika - muzealnika

Dział Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego zaprasza na blog: http://dzialprzyrody.blogspot.com/

Logotypy BIO plus UMWO plus MSO

Ważki Opolszczyzny – od inwentaryzacji terenowej
do kolekcji muzealnej

13 stycznia 2017 – do odwołania

Muzeum Czynu Powstańczego
w Górze św. Anny, ul. Leśnicka 28

Wystawa ma na celu ukazanie aktualnego stanu wiedzy na temat ważek województwa opolskiego i zwrócenie uwagi na potrzebę inwentaryzacji odonatofauny tego obszaru. Powstała o dane naukowe i materiał dowodowy – entomologiczny u fotograficzny, zebrane przez biologów z Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego w ciągu kilkuletnich badań terenowych, zintensyfikowanych dzięki udziałowi w projekcie „Inwentaryzacje przyrodnicze – kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”. Prócz zaprezentowania istotnych zmian w poznaniu odonatofauny Opolszczyzny, jakie nastąpiły w osttanich latach, przedstawiono tez najróżniejsze metody inwentaryzacji ważek i ich pozyskania do celów naukowych. Atutem wystawy jest pokazanie znanych tylko specjalistom sposobów konserwacji i preparowania owadów, a także ich przechowywania w kolekcjach muzealnych. Ekspozycje wzbogacają kioski multimedialne, dioramy oraz modele larw i dojrzałych ważek w powiększeniu.

Koncepcja, scenariusz i aranżacja: Michał Wolny, Piotr Zabłocki

Ze zbiorów: Muzeum Śląska Opolskiego

Fotografie: Michał Wolny, Piotr Zabłocki, Jarosław Wenta, Piotr Mikołajczuk, Andrzej Kucharski, Bogusława Jankowska, Jacek Chromik

Modele ważek i dioramy: Milena Białas, Przemysław Iwaniuk

wstęp na wystawę jest bezpłatny

patronat medialny:

patronat

Wystawa zrealizowane w ramach projektu Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś Priorytetowa RPO WO na lata 2014-2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej)

panel logotypów - projekt europejski


Designed and supported by
ARS Group
loading