Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Logotypy BIO plus UMWO plus MSO

Ważki Opolszczyzny ? od inwentaryzacji terenowej
do kolekcji muzealnej

13 stycznia 2017 – do odwołania

Muzeum Czynu Powstańczego
w Górze św. Anny, ul. Leśnicka 28

Wystawa ma na celu ukazanie aktualnego stanu wiedzy na temat ważek województwa opolskiego i zwrócenie uwagi na potrzebę inwentaryzacji odonatofauny tego obszaru. Powstała o dane naukowe i materiał dowodowy – entomologiczny u fotograficzny, zebrane przez biologów z Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego w ciągu kilkuletnich badań terenowych, zintensyfikowanych dzięki udziałowi w projekcie „Inwentaryzacje przyrodnicze – kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”. Prócz zaprezentowania istotnych zmian w poznaniu odonatofauny Opolszczyzny, jakie nastąpiły w osttanich latach, przedstawiono tez najróżniejsze metody inwentaryzacji ważek i ich pozyskania do celów naukowych. Atutem wystawy jest pokazanie znanych tylko specjalistom sposobów konserwacji i preparowania owadów, a także ich przechowywania w kolekcjach muzealnych. Ekspozycje wzbogacają kioski multimedialne, dioramy oraz modele larw i dojrzałych ważek w powiększeniu.

Koncepcja, scenariusz i aranżacja: Michał Wolny, Piotr Zabłocki

Ze zbiorów: Muzeum Śląska Opolskiego

Fotografie: Michał Wolny, Piotr Zabłocki, Jarosław Wenta, Piotr Mikołajczuk, Andrzej Kucharski, Bogusława Jankowska, Jacek Chromik

Modele ważek i dioramy: Milena Białas, Przemysław Iwaniuk

wstęp na wystawę jest bezpłatny

patronat medialny:

patronat

Wystawa zrealizowana w ramach projektu Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś Priorytetowa RPO WO na lata 2014-2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej)

panel logotypów - projekt europejski


Designed and supported by
ARS Group
loading