Oferta kulturalna
- Luty 2020

Wystawa Od Insurekcji Kościuszkowskiej do III Powstania Śląskiego
Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny

Wystawa Przyrodnicza
Ptaki i ssaki siedlisk wodnych Śląska

Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny

Zapraszamy na nową ekspozycję: "Tajemnica kamienicy przy ulicy Krawieckiej 13 w Opolu"

ZWIEDZANIE WYSTAWY MOŻLIWE JEST JEDYNIE POD OPIEKĄ PRACOWNIKA MUZEUM.

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

Logotypy BIO plus UMWO plus MSO

Ważki Opolszczyzny ? od inwentaryzacji terenowej
do kolekcji muzealnej

13 stycznia 2017 – do odwołania

Muzeum Czynu Powstańczego
w Górze św. Anny, ul. Leśnicka 28

Wystawa ma na celu ukazanie aktualnego stanu wiedzy na temat ważek województwa opolskiego i zwrócenie uwagi na potrzebę inwentaryzacji odonatofauny tego obszaru. Powstała o dane naukowe i materiał dowodowy – entomologiczny u fotograficzny, zebrane przez biologów z Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego w ciągu kilkuletnich badań terenowych, zintensyfikowanych dzięki udziałowi w projekcie „Inwentaryzacje przyrodnicze – kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”. Prócz zaprezentowania istotnych zmian w poznaniu odonatofauny Opolszczyzny, jakie nastąpiły w osttanich latach, przedstawiono tez najróżniejsze metody inwentaryzacji ważek i ich pozyskania do celów naukowych. Atutem wystawy jest pokazanie znanych tylko specjalistom sposobów konserwacji i preparowania owadów, a także ich przechowywania w kolekcjach muzealnych. Ekspozycje wzbogacają kioski multimedialne, dioramy oraz modele larw i dojrzałych ważek w powiększeniu.

Koncepcja, scenariusz i aranżacja: Michał Wolny, Piotr Zabłocki

Ze zbiorów: Muzeum Śląska Opolskiego

Fotografie: Michał Wolny, Piotr Zabłocki, Jarosław Wenta, Piotr Mikołajczuk, Andrzej Kucharski, Bogusława Jankowska, Jacek Chromik

Modele ważek i dioramy: Milena Białas, Przemysław Iwaniuk

wstęp na wystawę jest bezpłatny

patronat medialny:

patronat

Wystawa zrealizowana w ramach projektu Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś Priorytetowa RPO WO na lata 2014-2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej)

panel logotypów - projekt europejski


Designed and supported by
ARS Group
loading