Świat z ulicy Poprzecznej

Ruta Molin (1937-2005)
i Adolf Panitz (1936-2010)
– szkic do podwójnego portretu

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ JAK CYBIS?

Odniesienia do twórczości Jana Cybisa w praktyce współczesnych polskich malarzy: Roman Dziadkiewicz, Bartosz Kokosiński, Robert Maciejuk

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

Muzeum Śląska Opolskiego
oraz
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

zapraszają Państwa na wystawę czasową:

Od kramu aptecznego do apteki

Z historii opolskich aptek
(I poł. XVI–I poł. XX w.)

 

Wystawa ze zbiorów:
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Archiwum Państwowego w Opolu, Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, Muzeum w Nysie, Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu oraz zbiorów prywatnych: Edmunda Farbiszewskiego, Marii Pająk,Henryka Słaby, Małgorzaty Tomańskiej

 

 Wystawa będzie dostępna do 15 kwietnia do 28 września 2014 r.

AptekaParacelsus twierdził, że cały świat jest apteką. Nawet dzisiaj, w dobie galopującej techniki, jego teza wydaje się ponadczasowa. Objazdowi uzdra­wiacze, handlarze, drogiści, kramarze-aptekariusze, alchemicy – szarlatani wiedzy tajemnej, przybywali do miast, gdzie zachwalali i sprzedawali przeróżnej maści specyfiki, później środki lecznicze. W wy­obraźni jawi się eteryczny, niekiedy wręcz metafi­zyczny, obraz aptekarza, odczytującego z księgi re­ceptury, szepcącego i mieszającego składniki. Na przestrzeni wieków – w kontekście historycznym – zmieniał się on jednak, by na przełomie XIX i XX w. wykwalifikowani aptekarze, kształceni w syste­mie akademickim, dołączyli do elit społecznych, ze względu na wykonywany zawód.

Opole – miasto o wielowiekowej tradycji. W kon­tekście dziejowym ważny ośrodek na trakcie han­dlowym, później siedziba władz rejencji. Wraz ze rozwojem dyspozycyjnej funkcji miasta, następo­wał wzrost demograficzny oraz coraz większe za­potrzebowanie na świadczenie usług na odpowied­nim poziomie, tak w zakresie opieki medycznej, jak i społecznej. Niewątpliwie w historii miasta swoje miejsce zapisały również apteki.

Historia opolskiego aptekarstwa rozpoczyna się od utworzenia kramu aptecznego. Pierwsze wzmianki dotyczące opolskich kramów pojawiały się w dokumentach już w XIV w. aczkolwiek han­del kramarski musiał istnieć już znacznie wcze­śniej. W jednym z trzynastu kramów sporządzano i oferowano zioła, maści oraz inne środki lecznicze. Znajdował się on przy wieży ratuszowej. Pierwszy znany opolski aptekarz – Piotr – rozpoczął prakty­kę w 1556 r. Przywileju na prowadzenie pierwszej miejskiej apteki udzieliła mu Izabela Jagiellonka, córka Zygmunta Starego i Bony Sforzy. Począw­szy od II poł. XVII w. Apteka Miejska konkurowała z Apteką Jezuicką. W XIX w. utworzono Aptekę pod Lwem, Aptekę pod Koroną oraz Aptekę Szpitalną przy Szpitalu św. Wojciecha, natomiast w I poł. XX w. Aptekę Germania, Aptekę Mariacką, Aptekę Eichendorffa i Aptekę Mikołaja.

dr Joanna Lusek


Designed and supported by
ARS Group
loading