Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Muzeum Śląska Opolskiego
oraz
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

zapraszają Państwa na wystawę czasową:

Od kramu aptecznego do apteki

Z historii opolskich aptek
(I poł. XVI?I poł. XX w.)

 

Wystawa ze zbiorów:
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Archiwum Państwowego w Opolu, Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, Muzeum w Nysie, Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu oraz zbiorów prywatnych: Edmunda Farbiszewskiego, Marii Pająk,Henryka Słaby, Małgorzaty Tomańskiej

 

 Wystawa będzie dostępna do 15 kwietnia do 28 września 2014 r.

AptekaParacelsus twierdził, że cały świat jest apteką. Nawet dzisiaj, w dobie galopującej techniki, jego teza wydaje się ponadczasowa. Objazdowi uzdra­wiacze, handlarze, drogiści, kramarze-aptekariusze, alchemicy ? szarlatani wiedzy tajemnej, przybywali do miast, gdzie zachwalali i sprzedawali przeróżnej maści specyfiki, później środki lecznicze. W wy­obraźni jawi się eteryczny, niekiedy wręcz metafi­zyczny, obraz aptekarza, odczytującego z księgi re­ceptury, szepcącego i mieszającego składniki. Na przestrzeni wieków ? w kontekście historycznym ? zmieniał się on jednak, by na przełomie XIX i XX w. wykwalifikowani aptekarze, kształceni w syste­mie akademickim, dołączyli do elit społecznych, ze względu na wykonywany zawód.

Opole ? miasto o wielowiekowej tradycji. W kon­tekście dziejowym ważny ośrodek na trakcie han­dlowym, później siedziba władz rejencji. Wraz ze rozwojem dyspozycyjnej funkcji miasta, następo­wał wzrost demograficzny oraz coraz większe za­potrzebowanie na świadczenie usług na odpowied­nim poziomie, tak w zakresie opieki medycznej, jak i społecznej. Niewątpliwie w historii miasta swoje miejsce zapisały również apteki.

Historia opolskiego aptekarstwa rozpoczyna się od utworzenia kramu aptecznego. Pierwsze wzmianki dotyczące opolskich kramów pojawiały się w dokumentach już w XIV w. aczkolwiek han­del kramarski musiał istnieć już znacznie wcze­śniej. W jednym z trzynastu kramów sporządzano i oferowano zioła, maści oraz inne środki lecznicze. Znajdował się on przy wieży ratuszowej. Pierwszy znany opolski aptekarz ? Piotr ? rozpoczął prakty­kę w 1556 r. Przywileju na prowadzenie pierwszej miejskiej apteki udzieliła mu Izabela Jagiellonka, córka Zygmunta Starego i Bony Sforzy. Począw­szy od II poł. XVII w. Apteka Miejska konkurowała z Apteką Jezuicką. W XIX w. utworzono Aptekę pod Lwem, Aptekę pod Koroną oraz Aptekę Szpitalną przy Szpitalu św. Wojciecha, natomiast w I poł. XX w. Aptekę Germania, Aptekę Mariacką, Aptekę Eichendorffa i Aptekę Mikołaja.

dr Joanna Lusek


Designed and supported by
ARS Group
loading