Oferta kulturalna
- Luty 2020

Wystawa Od Insurekcji Kościuszkowskiej do III Powstania Śląskiego
Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny

Wystawa Przyrodnicza
Ptaki i ssaki siedlisk wodnych Śląska

Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny

Zapraszamy na nową ekspozycję: "Tajemnica kamienicy przy ulicy Krawieckiej 13 w Opolu"

ZWIEDZANIE WYSTAWY MOŻLIWE JEST JEDYNIE POD OPIEKĄ PRACOWNIKA MUZEUM.

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

Galeria Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 10
23.10.2009 ? 19.02.2010

 

Wystawa malarstwa Jacka Sempolińskiego była ósmą wystawą z cyklu ?Laureaci nagrody im. Jana Cybisa? w Galerii Muzeum Śląska Opolskiego. Poprzednio w tymże cyklu prezentowana była twórczość Krzysztofa Buckiego (2001), Leona Tarasewicza (2003), Tadeusza Dominika (2004), Stefana Gierowskiego (2005), Jana Dobkowskiego (2006), Rajmunda Ziemskiego (2007) i Jerzego Panka (2008). Wszystkie wystawy czasowe prezentowane są w sąsiedztwie stałej ekspozycji malarstwa Jana Cybisa, Muzeum Śląska Opolskiego jest bowiem posiadaczem największej w Polsce muzealnej kolekcji prac tego artysty.

Jacek Sempoliński (ur. 1927 w Warszawie) jest laureatem nagrody im. Cybisa z 1977 roku. Ukończył studia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni prof. Eugeniusza Eibischa (dyplom w 1956 roku). Przez wiele lat był związany z akademią warszawską, przechodząc wszystkie szczeble kariery: od asystenta do profesora.

Artysta mieszka i pracuje w Warszawie, początkowo, oprócz malarstwa sztalugowego uprawiał scenografię i fresk, jest autorem polichromii kamieniczek na Starym i Nowym Mieście w Warszawie. W czasie stanu wojennego Sempoliński brał aktywny udział w kręgach kultury niezależnej, m.in. w wystawach ?Znak krzyża? (1983), ?Niebo nowe i ziemia nowa? (1985). Od lat. 50. zajmuje się także eseistyką i krytyka artystyczną. W roku 2002 Narodowa Galeria Sztuki ?Zachęta? w Warszawie zorganizowała wystawę A me stesso (Sobie samemu), będącą retrospektywnym posumowaniem twórczości Jacka Sempolińskiego.

Prace Jacka Sempolińskiego znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Kielcach, Wrocławiu oraz w wielu innych kolekcjach publicznych i prywatnych kraju i za granicą.

Na wystawie pokazano 18 obrazów na płótnie i 8 prac na papierze. Wystawa to przegląd drogi twórczej artysty ? najstarszym prezentowanym obrazem będzie nagrodzona na wystawie w Arsenale w 1955 roku Martwa natura z zegarem na co dzień prezentowana w opolskiej muzealnej Galerii Malarstwa Polskiego XIX-XX wieku, najnowszymi pracami są rysunki z cyklu Otwarty mózg z 2008 roku. Eksponaty pochodziły z zasobów Autora, galerii Art NEW media w Warszawie, kolekcji Krzysztofa Musiała oraz zbiorów własnych Muzeum Śląska Opolskiego.

Kurator wystawy – Joanna Filipczyk


Designed and supported by
ARS Group
loading