„IKONY Z MOŁDOWY”

Z KOLEKCJI PETRU COSTINA

 

Organizatorzy:

  •     Ambasador Republiki Mołdowy w Polsce,
  •     Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Opolu,
  •     Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

O wystawie:

Ikony z kolekcji Petru Costina w przeważającej części powstały w Mołdawii (Mołdowie), ale także na Ukrainie i w innych rejonach byłego Związku Radzieckiego. O wyjątkowości kolekcji stanowi fakt, że nieobecne są w niej prawie ikony cerkiewne – doskonale odzwierciedla ona tendencje i style, które można zaobserwować wśród ikon pisanych z myślą o domowym użytku.

Na wystawie zaprezentowanych zostanie ponad 30 ikon, które powstały w różnych warsztatach, w okresie od końca XVII do pocz. XX wieku. Wśród nich znajdziemy ikony napisane przez profesjonalnych twórców, jak i te wykonane przez mniej wprawnych artystów, doskonale dokumentujące nurt ludowej pobożności. Na ekspozycji dominują przedstawienia związane z wydarzeniami z Nowego Testamentu oraz przedstawienia świętych i osobistości religijnych kanonizowanych przez Cerkiew Prawosławną, takich jak Święty Dosoftiej, Święty Dymitr czy Święci Hierarchowie Jerzy, Jan i Wasilij. Najliczniej reprezentowany jest cykl chrystologiczny (np.Chrystus Pantokrator, Narodziny Chrystusa). Osobną grupę tematyczną stanowią różnorodne wyobrażenia Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz wizerunek Jezusa Chrystusa przedstawiany na różnorodnych ikonach: Chrystus Pantokrator, Ucieczka z Egiptu, Chrzest Pana Jezusa Chrystusa, Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie Chrystusa i innych.

Wiele ikon naznaczonych zostało śladami dokumentującymi ich skomplikowaną niekiedy historię: od znamion prób celowego zniszczenia po smugi po świecach palonych przy tych świętych obrazach przez pokolenia pobożnych właścicieli.

Właściciel kolekcji Petru Costin pochodzi z prawosławnej rodziny z Basarabii. Jest kolekcjonerem z 40-letnim stażem, twórcą Muzeum Służby Celnej Republiki Mołdowy.

gmach główny Muzeum Śląska Opolskiego,
wejście od ul. Muzealnej

 


Designed and supported by
ARS Group
loading