Etnografia Opolszczyzny – tradycja i zmiana

Zadaniem wystawy jest przedstawienie kultury i tradycji wiejskiej ludności autochtonicznej w kontekście przykładów wizerunku kulturowego kresowian osiadłych po 1945 roku na Opolszczyźnie, a także zjawiska zetknięcia się „dawnych” i „nowych” mieszkańców tego obszaru.

Równolegle do rodzimej pokazujemy też kulturę kresową. Jest to obecnie jedyny dostępny obraz polskich losów i kultury na tamtych terenach do 1945 roku, ślad kultury zanikłej lub występującej sporadycznie w całkowicie zmienionych warunkach. Na dawnych ziemiach Polski kresowej nie ma ekspozycji poświęconych życiu polskiej ludności wiejskiej.

etno_6 020

W przypadku osób przybyłych z terenów powojennego obszaru Polski (województwa centralne i południowe), ich macierzyste grupy nadal funkcjonują w swoich pierwotnych siedzibach. Oczywiście, wszystkie one uległy pewnej transformacji, ale jak żyły przed laty i żyją one obecnie bez problemu można zobaczyć na wystawach w stosownych muzeach regionalnych.

Na wystawę składają się tematy:

 • Obraz Śląska Opolskiego i jego mieszkańców w XIX i XX wieku do lat 1945/1947.
  • a) Śląsk – krótki rys historyczny.
  • b) Wieś śląska: widoki wsi, charakter zabudowy i typ budownictwa: budynki mieszkalne, gospodarcze, przemysłowe (spichlerze, młyny), sakralne (kościoły, kapliczki).
  • c) Zajęcia ludności: rolnictwo, rybołówstwo i charakterystyczne dla regionu rzemiosła.
  • d) Wnętrze mieszkalne: prezentacja trzech głównych typów wyposażenia wnętrza.
  • e) Strój: pięć typów stroju regionalnego.
  • f) Obrzędowość doroczna.
  • g) Emigracja do Teksasu, Afryka Równikowa, postać Edwarda Schnitzera, emigracja do Parany (Brazylia).
  • h) Wysiedlenie Niemców, przybycie ?nowych? mieszkańców.

  Równolegle do części śląskiej wystawy ukazana jest kultura dawnych Kresów Wschodnich.

 • Przykłady z dziejów i kultury grup kresowian osiadłych na Opolszczyźnie do 1945 roku.
  • Widoki wsi kresowych, postacie kresowian, wydarzenia z życia wsi, zajęcia ludności, wydarzenia z lat wojny. Ta część wystawy ma na celu zwrócenie uwagi na kontekst polityczny, w jakim mieszkańcy Kresów Wschodnich II RP, w latach II wojny i po jej zakończeniu, opuszczali dotychczasowe miejsce zamieszkania. I tak: wędrówka, po klęsce 1939 roku ochotników do Armii Polskiej tworzonej na Bliskim Wschodzie (relacje uczestników, fotografie), deportacje w głąb ZSRR w 1940 i 1941 roku oraz zsyłka do łagrów, wcielenie ochotników do Armii gen. Andersa i powołanie do wojska polskiego w 1943 roku, udział kresowian w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, masowe morderstwa dokonywane przez UPA na ludności polskiej na Kresach.

   W tym miejscu ekspozycji znajduje też swoje miejsce tzw. mapa przesiedleń.

   

 • Przejawy spotkania różnych grup kulturowych na Śląsku Opolskim pierwsze lata po II wojnie światowej
  • a) Pierwsze lata po osiedleniu.
  • b) Przykłady wspólnego życia ludności śląskiej i napływowej ludności z innych regionów Polski.
  • c) Ludność autochtoniczna po 1945 roku.

  Na ekspozycji znajdują się w sumie cztery stanowiska multimedialne z materiałami stanowiącymi rozszerzenie treści zaprezentowanych na wystawie.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny

MKiDN-01_cmyk

Stałą wystawę „Etnografia Opolszczyzny ” tradycja i zmiana?
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Designed and supported by
ARS Group
loading