Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do stopki

„Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego”

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Celem głównym projektu jest poprawa odbioru i wzrost dostępności oferty kulturalnej Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu poprzez rozwój infrastruktury, zabezpieczenie i udostepnienie zbiorów i zasobów instytucji kultury oraz działania informacyjne i edukacyjne.

Światło na sztukę - baner

"Światło na sztukę" ochrona i rozwój infrastruktury obiektów

Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego

celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności

opolskiej oferty kulturalnej


Projekt "Światło na sztukę" ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej? realizowany będzie przez dwie instytucje kultury o regionalnym zasięgu działalności: – Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, lider projektu/wnioskodawca; – Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, partner projektu. Projekt obejmuje działania w zakresie remontu, przebudowy i modernizacji obiektów kultury zlokalizowanych na terenie miasta Opola stanowiących atrakcje turystyczne dla przyjezdnych oraz propozycję spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Regionu. Projekt realizowany jest w okresie od: 24.05.2016 do 30.11.2018.

Cele szczegółowe projektu:

 • Zwiększenie przestrzeni wystawienniczej Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz udostępnienie zwiedzającym nieprezentowanych obecnie, ze względu na brak możliwości infrastrukturalnych, muzealiów znajdujących się w posiadaniu Muzeum;
 • Poprawa standardów technicznych prezentacji oferty kulturalnej Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu;
 • Ochrona zabytków (budynek Galerii) Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu przed zniszczeniem i degradacją
 • Wzrost zainteresowania mieszkańców Opolszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i studentów oraz turystów z kraju i zagranicy ofertą Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu;
 • Promocja kultury i dziedzictwa narodowego Opolszczyzny w kraju i za granicą;
 • Zapewnienie dostępu do oferty kulturalnej Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu osobom niepełnosprawnym, niedowidzącym oraz o ograniczonej mobilności, w tym gdy barierą dostępu jest odległość od miejsca zamieszkania (inne województwo, kraj);
 • Stworzenie i realizacja wspólnego programu kulturalno-edukacyjnego Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Projekt jest zgodny z celem szczegółowym nr 3 realizacji osi priorytetowej V RPO WO na lata 2014-2020 tj.: Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu, gdyż w wyniku jego realizacji:

 • zostanie udostępniony jeden niedostępny dotychczas dla zwiedzających obiekt dziedzictwa narodowego ? piwnica z historyczną studnią;
 • zapewniony zostanie dostęp do zbiorów Jana Cybisa w formie elektronicznej na specjalnie w tym celu stworzonym portalu dostosowanym do osób niedowidzących;
 • zwiększeniu ulegnie powierzchnia wystawiennicza Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, co da możliwość organizacji dodatkowych wystaw;
 • poprawie ulegną standardy techniczne prezentacji oferty kulturalnej Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, co przełoży się na wzrost jej atrakcyjności, co przyciągnie nowych zwiedzających/uczestników spektakli (lepsza dostępność ze względu na spełnienie oczekiwań potencjalnego odbiorcy);
 • wzrost dostępności zasobów kultury realizowany będzie również poprzez działania informacyjne i edukacyjne zaplanowane w ramach projektu.

Tytuł Projektu: Światło na sztukę ? ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.

Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego


Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.