Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do stopki

„Moja Przygoda w Muzeum”

17 marca 2021 Edukacja
Zapraszamy do udziału w eliminacjach do konkursu „Moja Przygoda w Muzeum”, a zatem popularnego, międzynarodowego projektu, w który od lat włączają się instytucje kulturalne i oświatowe na całym świecie (m. in. muzea, galerie, szkoły, domy kultury, placówki integracyjne).

„Moja Przygoda w Muzeum”


Wzory kart zgłoszeniowych oraz metryczka do pobrania na dole strony w załącznikach


Eliminacje wojewódzkie

Pod patronatem honorowym: Opolskiego Kuratora Oświaty Michała Sieka

Organizator eliminacji na terenie województwa opolskiego: Muzeum Śląska Opolskiego

Organizator główny: Muzeum Okręgowe w Toruniu


Zapraszamy do udziału w eliminacjach do konkursu „Moja Przygoda w Muzeum”, a zatem popularnego, międzynarodowego projektu, w który od lat włączają się instytucje kulturalne i oświatowe na całym świecie (m. in. muzea, galerie, szkoły, domy kultury, placówki integracyjne).

W związku z ogólnoświatową sytuacją pandemiczną, problemami z dotarciem do miejsc zabytkowych oraz trudnościami w dostępie do muzeów i galerii, tegorocznej edycji inicjatywy nadano hasło przewodnie: „Dlaczego tęsknię za muzeum?”, aby umożliwić w ten sposób udział w konkursie osobom, które z różnych przyczyn (zamknięcie instytucji, kwarantanna, izolacja) nie mogły odwiedzić muzealnych placówek. Jednocześnie - dla uczestników, którym udało się dotrzeć do instytucji kulturalnych i zapoznać z ekspozycjami i prezentowanymi obiektami - aktualny pozostaje temat „Moja Przygoda w Muzeum”.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą zainspirować się zbiorami określonego muzeum lub galerii (z pominięciem muzeów martyrologicznych) i wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych, związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów lub też oddać nastrój, atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, specyfikę działalności danej instytucji. Organizator główny zachęca także do tworzenia prac, w których zawarta zostanie artystyczna odpowiedź na pytanie: czy i dlaczego można tęsknić za muzeum? Warto nawiązać także do wcześniejszych wizyt w placówkach muzealnych, do udziału w warsztatach, lekcjach muzealnych, wernisażach, itp.


CEL KONKURSU

• kształtowanie u dzieci i młodzieży artystycznych upodobań, rozwijanie umiejętności plastycznych,

• rozbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego nie tylko muzealnymi zbiorami i instytucją muzealną jako taką, ale i stymulowanie ich wrażliwości na różne aspekty związane z dbałością o dziedzictwo kulturowe. W dobie pandemicznych ograniczeń i wobec faktu zamykania muzeów dla zwiedzających szczególnie istotne jest umacnianie relacji tych placówek z muzealnym widzem oraz podkreślanie istotnej roli i funkcji muzeum.


WARUNEK UDZIAŁU

wykonanie jednej lub kilku prac związanych z tematem konkursu, zainspirowanych wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów muzealnych, mile widziane inspiracje zabytkami ze zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego.

DLA KOGO?

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną do 25 roku życia – z terenu Opola i województwa opolskiego

TECHNIKA

Dowolna – akceptowane będą prace:

• na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, grafika komputerowa, rysunek i inne) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1, prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać,

• formy przestrzenne o wymiarze nieprzekraczającym 50 × 50 × 50 cm,

• multimedia – płyta CD/DVD (filmy maksymalnie do 3 min, nagrane w formacie MPEG-4)

 

ZGŁOSZENIA

• prace mogą być przygotowywane w ramach lekcji szkolnych bądź na zajęciach

w placówkach wychowawczych/artystycznych lub indywidualnie,

• prace konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie przez rodziców i opiekunów albo przez nauczycieli i instruktorów ze szkół, domów kultury, placówek szkolno-wychowawczych;

• wszystkie prace powinny zawierać „metryczkę” umieszczoną z tyłu/na spodzie pracy z podstawowymi informacjami:

– autor (imię, nazwisko i wiek)

– adres i nazwa placówki kierującej na konkurs (szkoła/pracownia)

– nazwisko opiekuna

– tytuł pracy

• do pracy konieczne jest dołączenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia do konkursu (RODO), podpisanej przez osobę zgłaszającą (jej brak uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie i merytoryczną ocenę przedstawionej pracy).


KRYTERIA OCENIANIA PRAC

prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych:

– 5–6 lat

– 7–9 lat

– 10–12 lat

– 13–15 lat

– 16–18 lat

– osobną grupę stanowią prace osób z niepełnosprawnością (do lat 25, bez podziału na grupy)

osobną kategorię stanowią prace zakwalifikowane do wystawy (ich liczbę określi jury konkursu)


PRZEBIEG KONKURSU, TERMINY

Uprzejmie prosimy o dostarczanie/przesyłanie prac do piątku, 30.04.2021 r. na adres:

Dział Edukacji Muzealnej

Muzeum Śląska Opolskiego

ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.

Wszystkie pozostałe terminy oraz wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej muzeum www.muzeum.opole.pl. Rezultatem inicjatywy będzie przygotowanie ekspozycji – in situ lub w formie cyfrowej (w przypadku zaistnienia ograniczeń związanych z epidemią).

W maju zamierzamy udostępnić do nieodpłatnego zwiedzania w gmachu głównym Muzeum wystawę prac uczestników wojewódzkich eliminacji do konkursu międzynarodowego. Najlepsze prace zostaną wyselekcjonowane przez jury składające się z opolskich artystów plastyków, przedstawiciela opolskiego kuratorium oświaty, dyrektora oraz muzealników z Muzeum Śląska Opolskiego. Prace laureatów zostaną nagrodzone, a po zamknięciu wystawy w połowie czerwca 2021 r., a następnie przekazane do Muzeum Okręgowego w Toruniu, głównego organizatora konkursu.

W sytuacji obostrzeń związanych z pandemią, zastrzegamy sobie możliwość zmian terminów i procedur dotyczących inicjatywy.

Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną przekazane Muzeum Okręgowemu w Toruniu, gdzie wezmą udział w etapie międzynarodowym.

Muzeum nie ma obowiązku zwracania nadesłanych prac, ale istnieje możliwość samodzielnego odebrania niezakwalifikowanych prac w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2021 r. w Dziale Edukacji Muzealnej w Opolu. W przypadku wpłynięcia na konkurs prac w liczbie mniejszej niż 20, eliminacje wojewódzkie zostaną anulowane.

Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie reprodukcji prac i wizerunku uczestników oraz ich opiekunów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz promocji Muzeum. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.


Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Działu Edukacji Muzealnej,

tel. 77 44 31 761 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.00),

mail: edukacja@muzeum.opole.pl.

Informujemy, że obowiązku wypełnienia RODO zarówno dla etapu opolskiego, jak i dla toruńskiego, w którym wezmą udział prace nagrodzone przez Muzeum Śląska Opolskiego.


Dokumenty do pobrania:

Załączniki

Zobacz inne aktualności

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.