Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do stopki

Ceny biletów

Główny budynek wystawienniczy - Mały Rynek 7 i 7a

 • bilet normalny - 10,00 zł
 • bilet ulgowy - 6,00 zł

  Oprowadzanie po wystawach stałych 50,00 zł od grupy (uiszczenie opłaty za oprowadzanie nie zwalnia z konieczności zakupu biletu wstępu do obiektu).
  Oprowadzanie po jednej ekspozycji 25,00 zł od grupy (uiszczenie opłaty za oprowadzanie nie zwalnia z konieczności zakupu biletu wstępu do obiektu).
  Liczebność grup - minimalna 10 osób w grupie, maksymalnie 30 osób.

Kamienica czynszowa - ul. Św. Wojciecha 9

Bilety należy zakupić w kasie budynku głównego (wejście przy schodach do Kościoła na Górce)

 • bilet normalny - 10,00 zł
 • bilet ulgowy - 6,00 zł

  Oprowadzanie po Kamienicy Czynszowej 25 zł od grupy (uiszczenie opłaty za oprowadzanie nie zwalnia z konieczności zakupu biletu wstępu do obiektu).
  Liczebność grup - minimalna 5 osób w grupie, maksymalnie 20 osób.

Galeria Muzeum Śląska Opolskiego - ul. Ozimska 10

 • bilet normalny - 6,00 zł
 • bilet ulgowy - 4,00 zł

Bilet łączony ważny przez jeden dzień na wszystkie trzy budynki muzealne: Główny budynek wystawienniczy, Galeria, Kamienica Czynszowa:

 • bilet normalny - 20,00 zł
 • bilet ulgowy - 12,00 zł

Bilet łączony ważny przez jeden dzień na dwa budynki muzealne: Główny budynek wystawienniczy, Galeria, Kamienica Czynszowa (zwiedzający może wybrać budynki):

 • bilet normalny - 15,00 zł
 • bilet ulgowy - 10,00 zł

Oddział Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny (brak możliwości płatności kartą płatniczą)

 • bilet normalny - 6,00 zł
 • bilet ulgowy - 4,00 zł

W czwartki wstęp do wszystkich obiektów Muzeum jest bezpłatny.
W tym dniu obowiązuje bilet wstępu na wystawy czasowe.*
*dotyczy tylko wybranych wystaw

Oprowadzanie po ekspozycji w języku obcym po wcześniejszym umówieniu tel. 77 44 31 761 (dotyczy wszystkich obiektów) - 150,00 zł od grupy (uiszczenie opłaty za oprowadzanie nie zwalnia z konieczności zakupu biletu wstępu do obiektu).


Muzeum oferuje bezpłatny wstęp dla pracowników służby zdrowia, tj. lekarzom, pielęgniarkom, położnym, farmaceutom, diagnostom laboratoryjnym, ratownikom i dyspozytorom medycznym, kierowcom pogotowia ratunkowego, pracownikom zajmującym się utrzymaniem czystości w placówkach ochrony zdrowia.


Dodatkowe cenniki oraz informacje:

 1. W czwartki wstęp na wszystkie wystawy stałe w obiektach Muzeum Śląska Opolskiego jest bezpłatny. W tym dniu obowiązuje bilet wstępu na wystawy czasowe.
    • Poszczególne rodzaje biletów przysługują (na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach /Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24):

     1) Bilety ulgowe - za okazaniem stosownych dokumentów:
     • uczniom szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
     • nauczycielom szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
     • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
     • osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaka honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej";
     • kombatantom;
     • zgodnie z Opolską Kartą Rodziny i Seniora wprowadza się 50% zniżkę na podstawowy bilet wstępu normalny i ulgowy do Muzeum Śląska Opolskiego.

     2) Bilety bezpłatne - za okazaniem stosownych dokumentów:
     a) pracownikom służby zdrowia, tj. lekarzom, pielęgniarkom, położnym, farmaceutom, diagnostom laboratoryjnym, ratownikom i dyspozytorom medycznym, kierowcom pogotowia ratunkowego, pracownikom zajmującym się utrzymaniem czystości w placówkach ochrony zdrowia, za okazaniem:
     • dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu (dot. lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych),
     • aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego (dot. ratowników i dyspozytorów medycznych),
     • prawa jazdy wraz z aktualnym zezwoleniem na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych (dot. kierowców pogotowia ratunkowego),
     • identyfikatora służbowy dot. pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości w placówkach ochrony zdrowia)
     b) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis";
     c) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
     d) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów / ICOM/ lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków / ICOMOS/;
     e) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. nr 180,poz.1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz.305);
     f) dzieciom do lat sześciu;
     g) przewodnikom PTTK;
     h) opiekunom grup;
     i) uczniom Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu;
     j) studentom Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

     3) Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp są:
     • legitymacje szkolne, studenckie, uczestników studiów doktoranckich;
     • legitymacja emeryta-rencisty;
     • legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
     • legitymacje służbowe przysługujące osobom o których mowa w pkt. III.1 ust. trzeci oraz w pkt. III.2 ust. drugi;
     • zaświadczenia lub legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
     • legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
     • Karta Polaka;
     • dokumenty potwierdzające wiek;
     • inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w pkt.III.1 ust. pierwszy, drugi i trzeci, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

     4) Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.