Zakup wyposażenia do pracowni konserwacji w Muzeum Śląska Opolskiego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zarząd Województwa Opolskiego  w 2019 roku wsparły finansowo zakup specjalistycznego wyposażenia dla potrzeb pracowni konserwatorskiej w Muzeum Śląska Opolskiego. W ramach realizowanego zadania planuje się doposażenie obecnego pomieszczenia konserwatorskiego o profilu ogólnym w niezbędne urządzenia do prowadzenia prac z zakresu konserwacji obiektów papierowych. Planujemy zakupić 14 urządzeń, miedzy innymi  maszynę do uzupełniania papieru. Jest to  profesjonalne narzędzie do uzupełniania ubytków papieru, które ułatwia i przyspiesza prace konserwatorskie. Efektem realizacji zadania będzie możliwość konserwacji zabytków papierowych z kolekcji Muzeum, które w swoich zbiorach posiada ponad 30 000 takich obiektów w Działach: Historycznym, Sztuki, Etnograficznym, Archeologicznym i w Oddziale Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny. Przez ostatnie 10 lat tylko kilkanaście z nich było poddanych profesjonalnym zabiegom konserwatorskim zlecanym na zewnątrz Muzeum. W 2020 roku w pracowni muzealnej  rozpocznie pracę  konserwator papieru, a zakupiony sprzęt umożliwi mu wykonywanie fachowej konserwacji.