Zabytek miesiąca – Maj

Dwie legitymacje studenckie Jana Cybisa:

Legitymacja Akademie fuer Kunst und Kunstgewerbe, Breslau, semestr letni 1921 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta legitymacyjna Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wydana 11.01.1922 r. (ważna do 30.09.1922 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Cybis urodził się we Wróblinie w 1897 roku, ale w rodzinnej wsi spędził tylko jedenaście pierwszych lat swojego życia. Od 1908 roku uczył się w Królewskim Gimnazjum Katolickim w Głogowie, gdzie zdał egzamin dojrzałości w roku 1916. Wkrótce po maturze został wcielony do armii pruskiej, w której pozostał do końca I wojny światowej. Po zakończeniu wojny Cybis mógł kontynuować przerwaną naukę. Ojciec chciał, aby synowie zdobyli praktyczne i prestiżowe zawody. Starszy Alois studiował we Wrocławiu medycynę, Johann w 1919 roku rozpoczął studia na wydziale prawniczym Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia te trwały zaledwie kilka miesięcy.

W tajemnicy przed ojcem Cybis porzucił uniwersytet i od Wielkanocy 1919 roku rozpoczął studia malarskie w Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu (Akademie für Kunst und Kunstgewerbe), co dokumentuje legitymacja semestru letniego 1921 roku, podpisana przez ówczesnego rektora Augusta Endella. W oficjalnych dokumentach z tych czasów stosuje się niemiecką pisownię jego imienia i nazwiska: Johannes Cibis.

W 1921 roku po – jak pisał artysta – „nieszczęśliwym dla moich stron rodzinnych wyniku plebiscytu górnośląskiego”, Cybis przerwał studia we Wrocławiu i rozpoczął naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Według relacji jego późniejszej żony, Hanny Rudzkiej, Cybis w tym czasie „mówił słabo po polsku, ale rozumiał dobrze, robił zresztą szybkie postępy w nauce polskiego”. Od tego czasu posługiwał się też polską wersją pisowni imienia i nazwiska: Jan Cybis. Jednym  pierwszym z zachowanych dokumentów, w których użyto tej polskiej pisowni jest legitymacja Akademii Sztuk Pięknych, gdzie Cybis podjął studia niezwłocznie po przyjeździe do Krakowa. Odnotowano na niej także ówczesne krakowskie miejsce zamieszkania studenta malarstwa: ul. Koletek 12. Pod tym adresem znajdował się – zachowany do dziś – budynek Towarzystwa Dobroczynności, być może udostępniający noclegi uboższym studentom.  Legitymację tę traktował zresztą młody malarz dość niefrasobliwie, używając jako korespondentki, na której umieścił wiadomość do nieznanego adresata (adresatki?): „Nie chcieli mnie zameldować, dlatego piszę.  Chciałbym się bardzo z Tobą zobaczyć. Czekam na dole, Jan”.

Oba dokumenty do 28 maja 2017 roku oglądać można w Muzeum Regionalnym w Głogówku na wystawie W poszukiwaniu Jana Cybisa. Rysunki, akwarele i pamiątki ze zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Rok Jana Cybisa w województwie opolskim pod honorowym patronatem  Andrzej Buły  –  Marszałka Województwa Opolskiego

.