.

Naczynia ceramiczne

Odkryte w piecu garncarskim z XIV wieku przy ulicy Sienkiewicza w Opolu.
Nr inw . MŚO-A-N-1050/130, 131, 133, 143

W maju 1931 roku, w wykopie pod wodociąg i gazociąg odkryto na głębokości 2,30 m pozostałości pieca garncarskiego, w którego wnętrzu o wymiarach 1,70 x 0,52 m odkryto całe i fragmenty naczyń ceramicznych. O odkryciu poinformowano Georga Raschke kierującego Górnośląskim Urzędem Ochrony Zabytków Prehistorycznych z siedzibą w Raciborzu, który w tym samym czasie prowadził prace wykopaliskowe na opolskim Ostrówku. Krótki artykuł omawiający wyniki przeprowadzonych wówczas ratowniczych badań wykopaliskowych opublikował w 1932 roku[1].

Dzisiejsza ulica Sienkiewicza, w latach 30. ubiegłego wieku nosząca nazwę Gartnestrasse została wytyczona poza murami miejskimi, w miejscu gdzie wcześniej znajdowały się ogrody. Usytuowanie pieców garncarskich poza zwartą, drewnianą zabudową miejską było podyktowane względami bezpieczeństwa – zagrożeniem pożarowym jaką stwarzała wysoka temperatura konieczna do wypału naczyń. Osada garncarska funkcjonowała w tej części miasta do początków XIX wieku, a pozostałością po dawnej osadzie opolskich garncarzy była tzw. wyspa ABC. Jej zabudowę tworzyło 5 domów, oznaczonych kolejnymi literami alfabetu, które zostały wyburzone w 1928 roku.

W zbiorach Działu Archeologicznego, znajduje się 11 zachowanych w całości naczyń ceramicznych oraz prawie 1000 różnej wielkości fragmentów, a także kawałki cegieł „palcówek” z których została zbudowana kopuła pieca.

Zabytki można oglądać na stałej wystawie „Opole-gród, miasto, stolica regionu”

[1] G. Rascke, Der mittelalterliche Töpferofen von Oppeln, „Oppelner Heimatkalender für Stadt und Land” 1932, s. 35-38

Fot. J. Stemplewski                                                                    
Oprac. Ewa Matuszczyk-Rychlik

 

Naczynia ceramiczne Nr inw . MŚO-A-N-1050/130, 131, 133, 143

Naczynia ceramiczne Nr inw . MŚO-A-N-1050/130, 131, 133, 143

Notatka sporządzona 4.05.1931 przez Alfreda Steinerta, kierownika opolskiego muzeum; zawiera m.in. krótki opis okoliczności odkrycia pieca oraz odkrytych w nim zabytków.

.