Panorama Opola

(widok od strony Odry, ok 1790 r.)

Zittauisches Tagebuch, Józef (Joseph) Kummer

Zittauisches Tagebuch, Józef (Joseph) Kummer,
wymiary grafiki: 182 mm x 134 mm; numer inwentarzowy MŚO-H-5833

Obchodzona w tym roku rocznica 800-lecia Opola skłania do przypomnienia dawnych widoków miasta. Stosunkowo niedawno (w końcu 2013 roku) muzeum pozyskało grafikę z Panoramą – widokiem ogólnym Opola od strony Odry. Pochodzi ona z dzieła Zittauisches Tagebuch wydanego w Żytawie (Zittau) około 1790 roku. Autor miedziorytu Józef (Joseph) Kummer dość ściśle wzorował się w swojej pracy na wcześniejszej  panoramie Fryderyka Bernarda Wernera. Widok miasta zajmuje tylko górną część miedziorytu, towarzyszy mu z resztą ciekawa wersja herbu Opola z całym, a nie połową krzyża. Pozostałą część grafiki stanowi emblemat. Alegoryczna scena przedstawia klęczącą w modlitwie rodzinę w pejzażu na tle miejscowości i wschodzącego słońca. Pobożni nagradzani są dobrami wysypującymi się z rogu obfitości. Nad emblematem napis – cytat z 65 Psalmu: Du krönst das Jahr/ mit deintem Gut (w wolnym przekładzie: Wieńczysz rok swoją dobrocią). Pod emblematem czterowiersz w jęz. niem. ściśle korespondujący swoją treścią z alegoryczną treścią sceny. W dolnej części grafiki widoczny jest również herb ważnego  brandenburskiego rodu von Goetz.

Obok aktualnego zabytku miesiąca zamieszczamy reprodukcję miedziorytu kolorowanego F. B. Wernera proponując czytelnikom porównanie i  znalezienie szczegółów różniących te dwie bardzo podobne panoramy miasta.

MSO-H-5833_2 (przyciete)

Zittauisches Tagebuch, Józef (Joseph) Kummer (wycinek)

Grafika Fryderyka Bernarda Wernera

Panorama Opola wg rysunku F. B. Wernera