Z MUZEALNEJ SZUFLADY

NOWA CEREKWIA - OSADA CELTYCKANOWA CEREKWIA – OSADA CELTYCKA

Dział Archeologiczny posiada bogate zbiory, ale na szczególną uwagę zasługuje zespół zabytków celtyckich pochodzących głównie z osady w Nowej Cerekwi pow. głubczycki. Jej pozostałości zostały odkryte w latach siedemdziesiątych XIX wieku.
Pobierz prezentację (PDF)

CYRKLE KROCZNIKI

Każdy z nas zetknął się z cyrklem w czasach szkolnych; wiadomo, że jest to jeden z najwcześniej używanych instrumentów naukowych – znany i stosowany już w starożytności, o czym świadczą m.in. odkrycia archeologiczne na Bliskim Wschodzie.
Pobierz prezentację (PDF)

SKARB OZDÓB

Skarb 7 ozdób ze stopu miedzi został przekazany do zbiorów Działu Archeologicznego w 2016 roku przez pracownika Opolskich Kopalni Surowców Mineralnych eksploatujących kruszywo na terenie Lewina Brzeskiego i Stroszowic w powiecie brzeskim.
Pobierz prezentację (PDF)

POLSKO-NIEMIECKA WALKA O GÓRNY ŚLĄSK

Prezentacja zawierająca materiały z zasobu Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego, które pokazują zarówno najważniejsze postacie, które decydowały o losach Górnego Śląska po zakończeniu wojny, jak również samych uczestników walk.
Pobierz prezentację (PDF)