Wyprawa do pracowni artysty, 23.10.2016 r., fot. MŚO