Wojna plakatowa
– konkurs plastyczno-historyczny

Szanowni Państwo,

podpisany w Paryżu 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, który ustalał nowy porządek w Europie po Wielkiej Wojnie, w swoim 88 artykule postanawiał o przeprowadzeniu plebiscytu na Górnym Śląsku. Górnoślązacy mieli się wypowiedzieć w jakim państwie chcieli żyć – w dalszym ciągu w granicach Niemiec, czy w odrodzonej Polsce. Rok 1920 na Górnym Śląsku stanowi niewątpliwie cezurę
w polsko–niemieckiej batalii o Górny Śląsk. W tym właśnie roku weszły w życie postanowienia traktatu wersalskiego. Z początkiem 1920 r. na Górnym Śląsku rozpoczęła swoją działalność Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa. Było to gremium złożone z przedstawicieli rządu francuskiego, brytyjskiego i włoskiego, odpowiedzialne za przeprowadzenie plebiscytu i zapewnienie porządku oraz bezpieczeństwa na obszarze plebiscytowym. Na czele Komisji stał francuski generał Henri le Rond.

W lutym 1920 r. utworzono Polski Komisariat Plebiscytowy z Wojciechem Korfantym, a kwietniu Niemiecki Komisariat Plebiscytowy, którym kierował Kurt Urbanek. Rozpoczęła się tym samym polsko-niemiecka walka o Górny Śląsk. Jednym z jej elementów była „wojna plakatowa”.
W miejscowościach obszaru plebiscytowego nawoływano z plakatów  do głosowania za Polską i Niemcami, dyskredytując jednocześnie przeciwnika, przestrzegając przed zgubnymi konsekwencjami pozostawienia Górnego Śląska w Niemczech lub przyłączenia go do Polski.

W 2020 r. mija sto lat od momentu kiedy rozpoczęła się ta batalia o Górny Śląsk, w której Niemcy i Polacy prześcigali się na różne sposoby w pozyskaniu głosów Górnoślązaków w przyszłym plebiscycie.
W związku z tym Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – oddział Muzeum Śląska Opolskiego ogłasza konkurs plastyczny na przygotowanie plakatu z okresu plebiscytu na Górnym Śląsku. Chcemy zwrócić uwagę uczniów na to,
w jaki sposób oraz jakimi środkami polski i niemiecki komisariat plebiscytowy batalię tę prowadziły. Jesteśmy przekonani, że dzięki konkursowi wzbogaci się ich wiedza o tym krótkim, ale jakże burzliwym okresie w historii Górnego Śląska w XX w. oraz przyczyni do rozbudzania wrażliwości artystycznej.

Wystarczy wyobraźnia, trochę talentu, a przede wszystkim chęci do wzięcia udziału w naszym konkursie. Praca może być wykonana w dowolnej technice, w formacie A3, przy czym powinna mieć charakter plakatu. Prace należy przesłać
w terminie do 05 czerwca 2020 r. Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie, który dołączamy.

Regulamin konkursu do pobrania

Zachęcamy do wzięcia udziału!
Dla laureatów przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody!!!