Opolski Festiwal Fotografii

NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DLA MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIGO

Bezpłatny informator o Kamienicy czynszowej

Szanowni Państwo informujemy, że w Muzeum Śląska Opolskiego dostępny jest "Informator o Kamienicy czynszowej przy ulicy św. Wojciecha 9 w Opolu".

Rozszerzenie kolekcji twórców środowiska opolskiego po 1945 roku w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Muzeum Śląska Opolskiego pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie realizowane jest w ramach programu Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

Zapraszamy zorganizowane grupy
dzieci i młodzieży na zajęcia teoretyczno-praktyczne
z okazji Dnia Ojca

Warsztaty dla taty

5 – 22 czerwca 2018

gmach główny
Muzeum Śląska Opolskiego
wejście od ul. MuzealnejCelem pierwszej części zajęć będzie poszukiwanie artystycznych inspiracji do działań plastycznych, które zwieńczą spotkanie. Wybierzemy się na krótki, muzealny spacer przeplatany grami edukacyjnymi, zagadkami i zadaniami do rozwiązania. Na koniec wykonamy pracę plastyczną – pomalujemy białe, satynowe krawaty, które będzie można zabrać w prezencie dla taty.

Terminy zajęć: od wtorku do piątku, o godz. 9.00 i 11.00.

Czas trwania: ok. 60 min., w zależności od dyspozycji uczestników

Opłata: 2 zł od osoby

Zapisy: od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30, Dział Edukacji Muzealnej, tel. 77 44 31 761


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego


Designed and supported by
ARS Group
loading