Świat z ulicy Poprzecznej

Ruta Molin (1937-2005)
i Adolf Panitz (1936-2010)
– szkic do podwójnego portretu

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ JAK CYBIS?

Odniesienia do twórczości Jana Cybisa w praktyce współczesnych polskich malarzy: Roman Dziadkiewicz, Bartosz Kokosiński, Robert Maciejuk

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

Zapraszamy zorganizowane grupy
dzieci i młodzieży na zajęcia teoretyczno-praktyczne
z okazji Dnia Ojca

Warsztaty dla taty

5 – 22 czerwca 2018

gmach główny
Muzeum Śląska Opolskiego
wejście od ul. Muzealnej



Celem pierwszej części zajęć będzie poszukiwanie artystycznych inspiracji do działań plastycznych, które zwieńczą spotkanie. Wybierzemy się na krótki, muzealny spacer przeplatany grami edukacyjnymi, zagadkami i zadaniami do rozwiązania. Na koniec wykonamy pracę plastyczną – pomalujemy białe, satynowe krawaty, które będzie można zabrać w prezencie dla taty.

Terminy zajęć: od wtorku do piątku, o godz. 9.00 i 11.00.

Czas trwania: ok. 60 min., w zależności od dyspozycji uczestników

Opłata: 2 zł od osoby

Zapisy: od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30, Dział Edukacji Muzealnej, tel. 77 44 31 761


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego


Designed and supported by
ARS Group
loading