Świat z ulicy Poprzecznej

Ruta Molin (1937-2005)
i Adolf Panitz (1936-2010)
– szkic do podwójnego portretu

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ JAK CYBIS?

Odniesienia do twórczości Jana Cybisa w praktyce współczesnych polskich malarzy: Roman Dziadkiewicz, Bartosz Kokosiński, Robert Maciejuk

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

Zapraszamy zorganizowane grupy dzieci w wieku przedszkolnym
i młodzieży szkolnej wraz z opiekunami
na cyklu zajęć edukacyjnych

„Wiosna w Muzeum”

zajęcia teoretyczno-warsztatowe
prowadzone na wystawie stałej „Galeria malarstwa polskiego XIX i XX wieku”

6 marca – 30 kwietnia 2018 roku

gmach główny Muzeum Śląska Opolskiego
Mały Rynek 7a, wejście od ul. Muzealnej

 „Wiosenna kompozycja” (przedszkolaki, klasy I-III szkoły podstawowej)

Pośród muzealnych eksponatów poszukamy wiosennych inspiracji do działań plastycznych. Sprawdzimy, dlaczego niektórzy artyści bacznie przypatrują się przyrodzie i wykonamy wiosenny pejzaż na nietypowym podobraziu (technika – kolaż).

„Linia, kropka, plama, kreska” (klasy VI-VII)

Czy obraz musi być namalowany farbami? Czy musi on o czymś opowiadać? Czy obraz musi być płaski? Tematem zajęć będzie abstrakcjonizm – na przykładzie obrazów w galerii malarstwa dowiemy się, jak powstają dzieła abstrakcyjne. Podczas gry edukacyjnej sprawdzimy, czy układy plam, kresek i kropek potrafią do nas „przemówić”. Na koniec stworzymy ciekawą pamiątkę z warsztatów – abstrakcję na tablicy korkowej w kolorach wiosny.

„Muzealny zwierzyniec” (klasy I-III szkoły podstawowej)

W sztuce zwierzęta są „obecne” od najdawniejszych czasów. Podczas zajęć przyjrzymy się ich przedstawieniom w różnych dziedzinach plastycznych. W przestrzeni Muzeum spróbujemy „wytropić” rozmaitych przedstawicieli fauny. Na zakończenie wykonamy nietypowego zwierzaka na tablicy korkowej na pamiątkę.

„Wiosna na szkle” (klasy IV-VII)

Zajęcia prowadzone są na czasowej wystawie prac Andrzeja Kałuckiego  „Alchemia szkła”. Tematem spotkania będzie szkło artystyczne i jego historia. W części warsztatowej  zaprojektujemy i wykonamy wiosenną dekorację ze szkła (technika – malowanie na szkle).

Czas trwania ok. 60 minut.

Opłata: 7 zł – bilet warsztatowy dla uczestnika, opiekunowie grup – wstęp wolny, materiały i narzędzia plastyczne zapewnia Muzeum

Zapisy: Dział Edukacji Muzealnej, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00, tel. 77 44 31 761


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego

.


Designed and supported by
ARS Group
loading