Świat z ulicy Poprzecznej

Ruta Molin (1937-2005)
i Adolf Panitz (1936-2010)
– szkic do podwójnego portretu

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ JAK CYBIS?

Odniesienia do twórczości Jana Cybisa w praktyce współczesnych polskich malarzy: Roman Dziadkiewicz, Bartosz Kokosiński, Robert Maciejuk

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

Muzeum Śląska Opolskiego
zaprasza odbiorców indywidualnych na

weekendowe warsztaty plastyczne

„Wielkie projektowanie małego domku

18 lutego 2018 r., godz. 14.00,
miejsce spotkania przed warsztatami: hol gmachu głównego,
Muzeum Śląska Opolskiego,
wejście od ul. Muzealnej

czas trwania zajęć: do 90 min.,
liczba miejsc ograniczona,\

brak wolnych miejsc – na kolejne warsztaty zapraszamy 18.03.2018 roku
bilet warsztatowy: 7 zł od osoby do nabycia w kasie MŚO od 6.02.2018 r.,
tel. do kasy 77 44 31 754.

Opis warsztatów:

Kamienica Czynszowa przy ul. Św. Wojciecha 9 to muzealny wehikuł czasu, którym każdy zwiedzający ma możliwość odbycia symbolicznej podróży do epok minionych. Podczas pierwszej części zajęć przeniesiemy się w czasie i zobaczymy, jak wyglądało życie codzienne opolan na przełomie XIX i XX wieku. Zwiedzając wnętrza Kamienicy Czynszowej sprawdzimy, jak mieszkali i jakimi przedmiotami otaczali się dawni mieszkańcy naszego miasta.

Druga część zajęć jak zwykle będzie miała charakter warsztatowy. Uczestnicy zajęć wcielą się w projektanta i dekoratora wnętrz – każdy zaprojektuje i urządzi mały domek z tektury: Kamienicę Czynszową w miniaturze lub też – wedle upodobań – domek w stylu nowoczesnym.


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego

.


Designed and supported by
ARS Group
loading