Świat z ulicy Poprzecznej

Ruta Molin (1937-2005)
i Adolf Panitz (1936-2010)
– szkic do podwójnego portretu

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ JAK CYBIS?

Odniesienia do twórczości Jana Cybisa w praktyce współczesnych polskich malarzy: Roman Dziadkiewicz, Bartosz Kokosiński, Robert Maciejuk

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

Muzeum Śląska Opolskiego
zaprasza na
weekendowe warsztaty plastyczne

Jakie to drzewo?
Akademia Młodego Dendrologa

niedziela, 27 maja 2018 r.

godz. 12.00 i 14.00

Muzeum Śląska Opolskiego,
wejście od ul. Muzealnej

czas trwania zajęć: do 90 min.,
prowadząca: Aleksandra Ziarkiewicz,
wstęp: wejściówka 2 zł od osoby, do zakupienia w kasie Muzeum od 15.05.2018,
liczba miejsc ograniczona.

Uczestnicy zajęć poznają wybrane zagadnienia z zakresu dendrologii, nauczą się rozpoznawać podstawowe gatunki drzew należące do rodzimej flory i dowiedzą się, dlaczego powinniśmy chronić stare drzewa i sadzić nowe. Po części teoretycznej nastąpią działania plastyczne – zainspirowani drzewami będziemy ozdabiać płócienne torby (technika: linoryt oraz odbitki z form naturalnych – liści, gałązek, itp.).

Weekendowe warsztaty plastyczne – zajęcia teoretyczno-praktyczne prowadzone w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, adresowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych zwiedzających.


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego

.


Designed and supported by
ARS Group
loading