Opolski Festiwal Fotografii

NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DLA MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIGO

Bezpłatny informator o Kamienicy czynszowej

Szanowni Państwo informujemy, że w Muzeum Śląska Opolskiego dostępny jest "Informator o Kamienicy czynszowej przy ulicy św. Wojciecha 9 w Opolu".

Rozszerzenie kolekcji twórców środowiska opolskiego po 1945 roku w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Muzeum Śląska Opolskiego pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie realizowane jest w ramach programu Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

Muzeum Śląska Opolskiego
zaprasza na
weekendowe warsztaty plastyczne

Jakie to drzewo?
Akademia Młodego Dendrologa

niedziela, 27 maja 2018 r.

godz. 12.00 i 14.00

Muzeum Śląska Opolskiego,
wejście od ul. Muzealnej

czas trwania zajęć: do 90 min.,
prowadząca: Aleksandra Ziarkiewicz,
wstęp: wejściówka 2 zł od osoby, do zakupienia w kasie Muzeum od 15.05.2018,
liczba miejsc ograniczona.

Uczestnicy zajęć poznają wybrane zagadnienia z zakresu dendrologii, nauczą się rozpoznawać podstawowe gatunki drzew należące do rodzimej flory i dowiedzą się, dlaczego powinniśmy chronić stare drzewa i sadzić nowe. Po części teoretycznej nastąpią działania plastyczne – zainspirowani drzewami będziemy ozdabiać płócienne torby (technika: linoryt oraz odbitki z form naturalnych – liści, gałązek, itp.).

Weekendowe warsztaty plastyczne – zajęcia teoretyczno-praktyczne prowadzone w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, adresowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych zwiedzających.


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego

.


Designed and supported by
ARS Group
loading