Rembrandt - wystawa rycin

3 września - 15 października 2019

Oferta kulturalna
- Lipiec / Sierpień2019

Wystawa Przyrodnicza
Ptaki i ssaki siedlisk wodnych Śląska

Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny 6 czerwca 2019 r.

Niecodzienna okazja w Muzeum

Muzeum Śląska Opolskiego oferuje możliwość zakupu talerza Rotor autorstwa Jana Sylwestra Drosta. Kliknij po więcej informacji.

Zapraszamy na nową ekspozycję: "Tajemnica kamienicy przy ulicy Krawieckiej 13 w Opolu"

ZWIEDZANIE WYSTAWY MOŻLIWE JEST JEDYNIE POD OPIEKĄ PRACOWNIKA MUZEUM.

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

Od września śpiewamy wypoczętym głosem!

Jest środek wakacji, ale przypominamy! Od września wznawiamy śpiewacze warsztaty dla dzieci szkolnych oraz rozpoczynamy kolejną edycję warsztatów dla dorosłych. Prowadzić je będzie tradycyjnie Iwona Wylęgała, etnolog i etnomuzykolog, laureatka wraz z zespołem „Niezłe Ziółka”, tegorocznego FESTIWALU KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH w Kazimierzu w kategorii FOLKLOR-KONTYNUACJA

1. Lekcje muzealne w połączeniu z warsztatami w Muzeum Śląska Opolskiego

To zajęcia łączące mini warsztaty śpiewacze ze zwiedzaniem stałej ekspozycji etnograficznej w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
Grupa do 30 dzieci zostaje podzielona na pół. Jedna część zwiedza wystawę, a druga w tym czasie poznaje pieśni ludowe. A potem następuje zamiana. Zapraszamy szkoły, świetlice, domy kultury, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje zajmujące się edukacją i wychowaniem dzieci.

adresaci: grupy dzieci szkolnych do 30 osób
termin:. we wtorki o godz.11.00,
od 11 września – do 30 października 2018 r.
czas trwania: lekcja trwa godzinę zegarową, są to zajęcia jednorazowe i bezpłatne

formularz zgłoszeniowy (pobierz)

2. Warsztaty śpiewacze dla dorosłych w Muzeum Śląska Opolskiego

Dorośli w grupie liczącej maksymalnie 15 osób będą uczyć się pieśni z regionu. Poznają język i symbolikę, funkcje oraz cechy pieśni. Dowiedzą się też, co to znaczy śpiewać tradycyjnie i… przetestują wszystko na sobie. Zapraszamy nauczycieli, animatorów kultury, bibliotekarzy, ale także osoby, które po prostu mają ochotę pośpiewać.

adresaci: osoby pełnoletnie, bez względu na doświadczenie śpiewacze
termin: poniedziałki o 18.30,
od 3 września do 5 listopada 2018 r.
czas trwania: 10 spotkań po 2 godziny, zajęcia cykliczne raz w tygodniu

formularz zgłoszeniowy (pobierz)

Zgłoszenia wg załączonego druku proszę nadsyłać na adres: etnografia@muzeum.opole.pl

 


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego

.


Designed and supported by
ARS Group
loading