Świat z ulicy Poprzecznej

Ruta Molin (1937-2005)
i Adolf Panitz (1936-2010)
– szkic do podwójnego portretu

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ JAK CYBIS?

Odniesienia do twórczości Jana Cybisa w praktyce współczesnych polskich malarzy: Roman Dziadkiewicz, Bartosz Kokosiński, Robert Maciejuk

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

Muzeum Śląska Opolskiego
zaprasza dzieci na warsztaty

„Muzeum na ferie”

16 – 26 stycznia 2018 r.,
prowadzenie: Dział Edukacji Muzealnej

gmach główny Muzeum Śląska Opolskiego,
wejście od ul. Muzealnej,
czas trwania zajęć: do 90 min.
bilet warsztatowy: 7 zł (dla dziecka i jednego opiekuna) do nabycia w kasie MŚO od 3 stycznia 2018 roku, tel. do kasy  77 44 31 754, liczba miejsc ograniczona

Do wspólnych działań artystycznych zapraszamy zarówno dzieci w wieku 6-12 lat, jak i ich rodziców oraz opiekunów. Ferie w Muzeum to okazja do przeżycia muzealnych przygód na naszych ekspozycjach i możliwość poznania ciekawych technik plastycznych. Zapraszamy do kreatywnego spędzenia czasu i odkrywania przyjemności, jaką daje tworzenie. Narzędzia i materiały plastyczne zapewnia Muzeum. Czas trwania: od 60 do 90 minut

Oferta dla odbiorców indywidualnych:  
wtorek, 16.01.2018, godz.10.00 –  „Tajemnice kredensu”
czwartek, 18.01.2018, godz.10.00 –  „O zabawkach z dawnych czasów”
wtorek, 23.01.2018, godz.10.00 –  „Przysiąść przy Cybisie”  w ramach obchodów „Roku Jana Cybisa w woj. opolskim”
czwartek, 25.01.2018, godz.10.00 – „W książęcych komnatach”

Oferta dla grup półkolonijnych i innych grup zorganizowanych:
feryjne środy i piątki (17,19,24,26.01.2018), godziny do uzgodnienia pod nr. tel.  77 44 31 761 (Dział Edukacji Muzealnej) tematy do wyboru:
„O zabawkach z dawnych czasów”
„Księżniczki i książęta na opolskim zamku”

Serdecznie zapraszamy!


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego


Designed and supported by
ARS Group
loading