Świat z ulicy Poprzecznej

Ruta Molin (1937-2005)
i Adolf Panitz (1936-2010)
– szkic do podwójnego portretu

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ JAK CYBIS?

Odniesienia do twórczości Jana Cybisa w praktyce współczesnych polskich malarzy: Roman Dziadkiewicz, Bartosz Kokosiński, Robert Maciejuk

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego
zaprasza na promocję książki

Sztuka dawnego Opola

red. naukowa B. Czechowicz, J. Filipczyk, A. Kozieł

w sobotę, 19 maja 2018 roku o godz. 17.00
sala odczytowa Muzeum Śląska Opolskiego,
wejście od ul. Muzealnej

Z recenzji wydawniczej dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos

Książka stanowi zbiór artykułów dotyczących sztuki Opola w okresie od średniowiecza do czasów współczesnych. Połowa z nich dotyczy epoki średniowiecza i nowożytności, połowa zaś czasów XIX i XX wieku. Jest to dobry i wyważony podział. Treści dotyczą wszystkich gatunków sztuki, z tym że w odniesieniu do nowoczesności przeważają teksty poświęcone architekturze. Artykuły są w większości bardzo erudycyjne,
świetnie zakorzenione w dotychczasowych badaniach, opatrzone bogatym aparatem naukowym, wykorzystujące nieznane dotąd źródła. Szczególnie interesujące są artykuły dotyczące epoki baroku i rokoka oraz czasów po 1945 roku.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Anny Pobóg-Lenartowicz

Recenzowany tom poświęcony sztuce Opola jest zbiorem niezwykle ważnych i cennych artykułów. Co istotne, nie ma on charakteru rocznicowego, w tym sensie, że nie jest „laurką” na cześć miasta, ani nie powtarza obiegowych, znanych opinii na temat opolskich zabytków sztuki i architektury. Niemal każdy tekst ma charakter
nowatorski, niektóre z nich są wręcz przełomowe w stosunku do dotychczasowego stanu badań, wszystkie – pobudzają do dalszej naukowej dyskusji.

Publikacja wydana przy wsparciu finansowym:
Urzędu Miasta Opola
Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego

Zaproszenie

.


Designed and supported by
ARS Group
loading