16 Festiwal Filmowy OPOLSKIE LAMY

Zapraszamy na projekcje w dniach 3-11 października 2018 r.

Opolski Festiwal Fotografii 28.09-28.10.2018 r.

Bezpłatny informator o Kamienicy czynszowej

Szanowni Państwo informujemy, że w Muzeum Śląska Opolskiego dostępny jest "Informator o Kamienicy czynszowej przy ulicy św. Wojciecha 9 w Opolu".

Rozszerzenie kolekcji twórców środowiska opolskiego po 1945 roku w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Muzeum Śląska Opolskiego pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie realizowane jest w ramach programu Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

Zapraszamy na cykl zajęć edukacyjnych

Świątecznie w Muzeum

21 listopada – 20 grudnia 2017

do gmachu głównego
Muzeum Śląska Opolskiego
wejście od ul. Muzealnej

 

Serdecznie zapraszamy zorganizowane grupy dzieci i młodzieży wraz z opiekunami na zajęcia edukacyjne w świątecznej formule, które składać się będą z 2 części – teoretycznej i praktycznej.

część teoretyczna: prelekcja o obrzędach i zwyczajach świątecznych na Śląsku Opolskim ilustrowana prezentacją multimedialną

część praktyczna: działania plastyczne związane z tematyką Bożego Narodzenia, podczas których każdy będzie mógł wykonać oryginalną, świąteczną dekorację czy prezent, który będzie można zabrać z sobą na pamiątkę. Moduł będzie dostosowany do wieku uczestników zajęć.
moduły plastyczne do wyboru:

  • Anioł na Święta
  • Świąteczna zawieszka

Czas trwania zajęć: 45 – 60 minut

Terminy: wtorek – piątek, godz. 9.00 i 11.00 – brak wolnych terminów

Zapisy: poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 do 15.30, Dział Edukacji Muzealnej, tel. 77 44 31 761

Opłata: 7 zł od osoby opiekunowie grup – wstęp wolny

Dział Edukacji Muzealnej
Muzeum Śląska Opolskiego,
ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole,
tel. (77) 44 31 761
e-mail: edukacja@muzeum.opole.pl


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego

 


Designed and supported by
ARS Group
loading