Opolski Festiwal Fotografii

NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DLA MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIGO

Bezpłatny informator o Kamienicy czynszowej

Szanowni Państwo informujemy, że w Muzeum Śląska Opolskiego dostępny jest "Informator o Kamienicy czynszowej przy ulicy św. Wojciecha 9 w Opolu".

Rozszerzenie kolekcji twórców środowiska opolskiego po 1945 roku w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Muzeum Śląska Opolskiego pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie realizowane jest w ramach programu Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

Muzeum Śląska Opolskiego
zaprasza na
niedzielne warsztaty plastyczne

„Świąteczne inspiracje”

zajęcia teoretyczno-warsztatowe poświęcone tematyce bożonarodzeniowej

10 grudnia 2017 r.

godzina 12.00 i 14.00

gmach główny Muzeum Śląska Opolskiego.
wejście od ul. Muzealnej.

 

Bilety warsztatowe w cenie 10 zł (dla dziecka i jednego opiekuna) dostępne w kasie głównej muzeum od 28.11.2017, od godz. 9.00. (wejście od ul. Muzealnej, tel. do kasy 77 443 17 54 ), liczba miejsc ograniczona, tel. do kasy 77 44 31 754

Idą święta – czas pomyśleć o świątecznych ozdobach i prezentach dla bliskich! Zapraszamy wszystkich chętnych w każdym wieku na niedzielne warsztaty w specjalnej, świątecznej formule.

Tym razem uczestnikom zajęć zaprezentowane zostaną działania plastyczne związane z tematyką Bożego Narodzenia, które będą mogły stać się inspiracją do samodzielnego wykonania świątecznej dekoracji czy upominku. Warsztaty poprzedzone zostaną krótką prelekcją o choince, symbolu świąt Bożego Narodzenia.


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego

 


Designed and supported by
ARS Group
loading