Dyrektor Państwowego Instytutu Naukowego
– Instytutu Śląskiego w Opolu

Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

zapraszają na otwarcie wystawy

„POLSKA ZMARTWYCHWSTAŁA”

1918-2018

9 listopada 2018 roku, o godz. 14.00
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
(wejście od ul. Muzealnej)

Muzeum Śląska Opolskiego wraz z Państwowym Instytutem Naukowym – Instytutem Śląskim w Opolu włączając się w obchody Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości przygotowuje wystawę pt. „Polska zmartwychwstała”.

Okolicznościowa wystawa przywołuje atmosferę dni przed odzyskaniem niepodległości w 1918 roku w Polsce i na Górnym Śląsku, historyczny dzień 11 listopada 1918 r., późniejszy podział Górnego Śląska między Polskę i Niemcy oraz losy Polaków po obu stronach granicy. Prezentowane materiały ukazują m. in. postać Józefa Piłsudskiego i jego rolę w drodze do niepodległości. Archiwalnym zdjęciom, ulotkom, dokumentom towarzyszą: kalendarium najistotniejszych wydarzeń z jesieni 1918 r. oraz obrazy, portrety, kilim, militaria z tego okresu, pierwsze banknoty Polski niepodległej, a także eksponaty związane z zaangażowaniem Polonii w drodze do Polski niepodległej.

Ekspozycja oparta jest wyłącznie na kolekcji niepodległościowej naszego muzeum (ponad 60 obiektów o charakterze m.in. ikonograficznym, rękopiśmiennym, militarystycznym i numizmatycznym). Ekspozycja pełni również cel edukacyjny – jest lekcją historii zarówno dla uczniów, jak i dorosłych.

Scenariusz wystawy:
Prof. Michał Lis ? PIN Instytut Śląski w Opolu
Witold Garbal ? Muzeum Śląska Opolskiego


Designed and supported by
ARS Group
loading