Świat z ulicy Poprzecznej

Ruta Molin (1937-2005)
i Adolf Panitz (1936-2010)
– szkic do podwójnego portretu

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ JAK CYBIS?

Odniesienia do twórczości Jana Cybisa w praktyce współczesnych polskich malarzy: Roman Dziadkiewicz, Bartosz Kokosiński, Robert Maciejuk

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

Muzeum Śląska Opolskiego
zaprasza na cykl zajęć teoretyczno-warsztatowych
dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Pocztówka z wakacji – linoryt

od wtorku do piątku, 11-28 września 2018 roku
godz. 9:00-11:00

prowadzenie: Dział Edukacji Muzealnej

gmach główny Muzeum Śląska Opolskiego
wejście od ul. Muzealnej

 czas trwania – ok. 60 min.,
opłata: 2 zł. od osoby (opiekunowie grup wstęp nieodpłatny). 

W części teoretycznej przewidziany jest pokaz  filmu „Co to jest grafika?”  z przystępnym komentarzem dotyczącym słowa „grafika” i technik graficznych .

W części warsztatowej uczestnicy zajęć wykonają matryce oraz  własne odbitki techniką linorytu.

Serdecznie zapraszamy!


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego


Designed and supported by
ARS Group
loading