Jest nam bardzo miło poinformować, że dostaliśmy z programu grantowego „Patriotyzm Jutra” dotację na przygotowanie wystawy czasowej pt. „W cieniu kampanii plebiscytowej – rok 1920 na Górnym Śląsku”. Wystawa będzie wkładem Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny w obchody 100 rocznicy II powstania śląskiego. Warto pamiętać o tym, że to właśnie w 1920 roku rozpoczęła się polsko-niemiecka batalia o Górny Śląsk. Stało się tak za sprawą wejścia w życie postanowień traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 r. Jego 88 artykuł mówił o przeprowadzeniu plebiscytu na Górnym Śląsku. Górnoślązacy mieli się wypowiedzieć w jakim państwie chcieli żyć – w dalszym ciągu w granicach Niemiec, czy w odrodzonej Polsce. Zgodnie z traktatem wersalskim powstała Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa – gremium składające się z przedstawicieli rządu brytyjskiego, francuskiego i włoskiego. W lutym 1920 r. utworzono Polski Komisariat Plebiscytowy z Wojciechem Korfantym na czele, z kolei w kwietniu Niemiecki Komisariat Plebiscytowy, którym kierował Kurt Ubranek. Rozpoczęła się tym samym batalia o przyszłość Górnego Śląska, rozpoczęła się „wojna plakatowa” i „wojna na słowa”, wspierana przez obecność i działania polskiej i niemieckiej organizacji konspiracyjnej. Wystawa, jaką przygotowujemy będzie opowieścią o tym, w jaki sposób i jakimi środkami polski i niemiecki komisariat plebiscytowy próbowały zjednywać sobie przychylność Górnoślązaków w przyszłym głosowaniu plebiscytowym.

Dotacja ta jest efektem przygotowanego i wysłanego z pocątkiem marca tego roku wniosku do programu „Patriotyzm Jutra”, prowadzonego przez Muzeum Historii Polski.

Więcej o programie:

http://muzhp.pl/pl/p/121/patriotyzm-jutra


Designed and supported by
ARS Group
loading