ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ JAK CYBIS?

Odniesienia do twórczości Jana Cybisa w praktyce współczesnych polskich malarzy: Roman Dziadkiewicz, Bartosz Kokosiński, Robert Maciejuk

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DLA MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIGO

Bezpłatny informator o Kamienicy czynszowej

Szanowni Państwo informujemy, że w Muzeum Śląska Opolskiego dostępny jest "Informator o Kamienicy czynszowej przy ulicy św. Wojciecha 9 w Opolu".

Rozszerzenie kolekcji twórców środowiska opolskiego po 1945 roku w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Muzeum Śląska Opolskiego pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie realizowane jest w ramach programu Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

Zapraszamy zorganizowane grupy dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 latki)
i szkolnym (klasy I-VIII) na cykl zajęć edukacyjnych

„Pamiątka z Opola”

1 – 19 października 2018 roku

gmach główny Muzeum Śląska Opolskiego
Mały Rynek 7a, wejście od ul. Muzealnej

Co wiemy o naszym mieście i co warto pokazać w Opolu turystom? Podczas zajęć porozmawiamy o najważniejszych aspektach kultury i historii naszego regionu. Spróbujemy zaprojektować własną ścieżkę zwiedzania Opola. Zastanowimy się też nad tym, jak powinna wyglądać pamiątka z Opola i skąd się wziął popularny dziś opolski wzór kwiatowy? Zwieńczeniem zajęć będzie wykonanie przez każdego uczestnika autorskiej pamiątki z Opola.

Czas trwania: ok. 60 minut.

Terminy: wtorek – piątek, godz. 9.00 i 11.00.

Opłata: 2 zł – bilet warsztatowy dla uczestnika, opiekunowie grup – wstęp wolny, materiały i narzędzia plastyczne zapewnia Muzeum (brak wolnych terminów)

Zapisy: Dział Edukacji Muzealnej, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00, tel. 77 44 31 761


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego


Designed and supported by
ARS Group
loading