Nowe wystawy

W kwietniu w Muzeum Śląska Opolskiego będzie można obejrzeć dwie wystawy czasowe

Bezpłatny informator o Kamienicy czynszowej

Szanowni Państwo informujemy, że w Muzeum Śląska Opolskiego dostępny jest "Informator o Kamienicy czynszowej przy ulicy św. Wojciecha 9 w Opolu".

Rozszerzenie kolekcji twórców środowiska opolskiego po 1945 roku w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Muzeum Śląska Opolskiego pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie realizowane jest w ramach programu Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

Muzeum Śląska Opolskiego
Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w:

Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„800 lat Opola. Praca, Nauka, Cnota”

w dniach 15-17 marca 2017 roku

 Muzeum Śląska Opolskiego w dniu 16 marca 2017 r.
jest organizatorem jednego z paneli:

„Obyczajowość w miastach Górnego Śląska”

 

16 marca 2017 r. II Panel „Obyczajowość w miastach Górnego Śląska” odbędzie się w Muzeum Śląska Opolskiego.

Program:

15.30 Muzeum Śląska Opolskiego – powitanie gości
Urszula Zajączkowska, Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego

15.40–16.00 prof. dr hab. Krzysztof Wachowski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego), Nyski ledyrhaus i jego znaczenie dla obyczajowości miast Górnego Śląska

16.00–16.20 Urszula Zajączkowska (Muzeum Śląska Opolskiego), Jak żyli mieszkańcy Opola w XVII i XVIII w.

16.20–16.40 Dr Małgorzata Iżykowska, mgr Aleksandra Starczewska-Wojnar (Archiwum
Państwowe w Opolu), W drodze na targ do miasta. Nieobyczajne zachowania językowe Ślązaków w II poł. XIX w.

16.40–17.00 Paulina Duś (Instytut Historii UO), Ceremoniał ślubny na Górnym Śląsku.
Zwyczaje i obrzędy w XIX i XX wieku

17.00–17.20 przerwa

17.20–17.40 Dr Bogdan Kloch (Muzeum w Rybniku), Społeczność miejska a wspólnota religijna w małym miasteczku na Górnym Śląsku, na przykładzie Rybnika w XVII i I połowie XVIII w. Wybrane aspekty i próba porównania z uwarunkowaniami Opola

17.40–18.00 Maria Pająk, Małgorzata Tomańska (Opolska Okręgowa Izba Aptekarska),
Historia opolskiej Apteki Miejskiej w pigułce

18.00–18.20 Walter Pyka (Opolska Okręgowa Izba Aptekarska), Pigułka poetycka Waltera Pyki

18.20 podsumowanie obrad przez Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego Urszulę Zajączkowską

18.40–19.00 koncert zespołu „Camerton”

Pełny program konferencji „800 lat Opola. Praca, Nauka, Cnota”

 

zaproszenie cale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Designed and supported by
ARS Group
loading