Świat z ulicy Poprzecznej

Ruta Molin (1937-2005)
i Adolf Panitz (1936-2010)
– szkic do podwójnego portretu

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ JAK CYBIS?

Odniesienia do twórczości Jana Cybisa w praktyce współczesnych polskich malarzy: Roman Dziadkiewicz, Bartosz Kokosiński, Robert Maciejuk

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świetej Anny
zaprasza

11 listopada 2018 r.,
Muzeum Czynu Powstańczego,
Leśnicka 28,
47-154 Góra Świętej Anny

 w godzinach 10.00-16.00

        do zwiedzania zmodernizowanej wystawy stałej w ramach obchodów Święta Niepodległości 11 listopada . W tym dniu odbędzie się inauguracja systemu audioprzewodników zaimplementowanego na ekspozycji dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Opolskiego. Zachęcamy do odbycia  podróży w przeszłość i poznania historii powstań śląskich, które były najdłużej trwającym etapem kształtowania się granic odrodzonej Rzeczpospolitej, a wkroczenie oddziałów Wojska Polskiego na Górny Śląsk w czerwcu 1922 roku było ukoronowaniem całego procesu odzyskiwania niepodległości przez Polskę. Oprócz polskiej wersji językowej audiowycieczka będzie dostępna także w wersjach angielskiej i niemieckiej.

Serdecznie Zapraszamy!

.


Designed and supported by
ARS Group
loading