ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ JAK CYBIS?

Odniesienia do twórczości Jana Cybisa w praktyce współczesnych polskich malarzy: Roman Dziadkiewicz, Bartosz Kokosiński, Robert Maciejuk

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DLA MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIGO

Bezpłatny informator o Kamienicy czynszowej

Szanowni Państwo informujemy, że w Muzeum Śląska Opolskiego dostępny jest "Informator o Kamienicy czynszowej przy ulicy św. Wojciecha 9 w Opolu".

Rozszerzenie kolekcji twórców środowiska opolskiego po 1945 roku w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Muzeum Śląska Opolskiego pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie realizowane jest w ramach programu Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego 
Proboszcz
Parafii Katedralnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu

zapraszają na

NOC SKARBÓW
– skarb z opolskiej katedry

Prezentacja obrazu Carla Adalberta Herrmanna „Koronacja Najświętszej Marii Panny”
po konserwacji

czwartek, 15 listopada 2018 r., godz. 18:00-22.00

sale wystaw czasowych Muzeum Śląska Opolskiego,
Mały Rynek 7a,
wejście od ulicy Muzealnej

w programie:

dr Beata Wewiórka, Konserwacja obrazu C. A. Herrmanna „Koronacja Matki Boskiej”przebieg i główne problemy konserwatorskie

dr Joanna Filipczyk,  Carl Adalbert Herrman (1791-1845) –  malarz z Opola

dr Małgorzata Blach-Margos, Relacje z podróży opolskiego malarza Carla Adalberta Herrmanna na podstawie jego dzienników                                                                            (wystąpieniu towarzyszy pokaz dzienników ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu)

 

   Carl Adalbert Herrmann urodził się w Opolu w 1791 roku.  Malarstwa uczył się z początku w Pradze i w Dreźnie. W 1814  roku powrócił do Opola, marząc o wyjeździe na dalsze studia do Włoch. W roku 1815 pisał w swoim dzienniku: „Italio, Italio – kraju, gdzie znajdują się dzieła ludzi wielkich, których ubóstwiam, których kocha moja dusza, tam chciałbym znaleźć olśnienie.” W 1817 roku dotarł do Rzymu,  gdzie zetknął się z pracującymi w klasztorze San Isidoro malarzami, nazywającymi się nazareńczykami. Podejmowali oni głównie tematy religijne, zamykając je w formie nawiązującej do włoskiego malarstwa renesansowego. W Rzymie opolski malarz spędził trzy lata.

    Po powrocie do Opola, we wrześniu 1820 roku ożenił się z panna Johanną Jaeckel.
Po kilku latach malarz opuścił Opole i  1826 roku przeniósł się do Wrocławia,  gdzie uczestniczył aktywnie w życiu środowiska artystycznego. W 1827 roku był jednym z założycieli Breslauer Künstlervereins (Wrocławskie Stowarzyszenie Artystów). Od 1834 roku utrzymywał się z posady nauczyciela rysunków w miejskich gimnazjach świętej Elżbiety i świętej Marii Magdaleny. Zmarł we Wrocławiu w 1845 roku.

    Herrmann w swym malarstwie zajmował się przede wszystkim tematyką religijną, był także ceniony jako portrecista. Z ważniejszych prac o charakterze sakralnym wymienić należy namalowany jeszcze w czasach opolskich na zlecenie hrabiego Schaffgotscha do kościoła w Cieplicach cykl siedmiu obrazów przedstawiających świętych (1821-1824), wczesne Ukrzyżowanie (1822) z kościoła w Kopicach,  Koronację Najświętszej Marii Panny (1828) wiszącą dziś w opolskiej katedrze, a pochodząca prawdopodobnie z kaplicy zamkowej w Tułowicach   oraz przedstawienia czterech ewangelistów (1847-40) z kościoła parafialnego w Głuchołazach. Ważnym, a  bez wątpienia najbardziej prestiżowym dziełem Herrmanna było malowidło ścienne w pałacu królewskim w Mysłakowicach koło Jeleniej Góry, przedstawiające założenie klasztoru w Trzebnicy przez świętą Jadwigę Śląską.

    Carl Adalbert Herrmann bardzo często określany bywał jako górnośląski nazareńczyk. Rzeczywiście,  religijne treści jego obrazów i wyraźne wykorzystywanie włoskich wzorów formalnych z całą pewnością uprawniają do takiej klasyfikacji. Na pewno był także jedną z ważniejszych osobowości śląskiego środowiska artystycznego pierwszej połowy XIX wieku.

„Koronacja Najświętszej Marii Panny”

„Koronacja Najświętszej Marii Panny”


Designed and supported by
ARS Group
loading