Domasław - nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza (VIII - VI w p.n.e.)

8 marca - 5 maja 2019 r. Organizatorzy: Zespół Archeologiczny Badań Ratowniczych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział Wrocław oraz Muzeum Archeologiczne Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia

Zapraszamy na nową ekspozycję: "Tajemnica kamienicy przy ulicy Krawieckiej 13 w Opolu"

ZWIEDZANIE WYSTAWY MOŻLIWE JEST JEDYNIE POD OPIEKĄ PRACOWNIKA MUZEUM.

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

Serdecznie zapraszamy
do Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
na wydarzenia w ramach

NOCY KULTURY 2018

29 czerwca 2018 r., godz. 18.00 – 24.00

 • Gmach główny Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Mały Rynek 7
  (wejście od ul. Muzealnej)

  • godz. 19.00 Rozstrzygnięcie plebiscytu „Złota Dziesiątka powojennej architektury Opola 1945-2018”, wystawa czasowa na tarasie MŚO – planszowa prezentacja dziesięciu najpopularniejszych wybranych obiektów oraz ekspozycja prezentująca analogiczną, wyłonioną w plebiscycie, „Złotą Dziesiątkę Architektury Katowic 2. poł. XX wieku”.
  • godz. 18.15* „Opole z tektury” – warsztaty plastyczne dla odbiorców indywidualnych popularyzujące współczesną architekturę.
   Wstęp: wejściówka 1 zł od osoby do nabycia w kasie Muzeum w dniu wydarzenia, liczba miejsc ograniczona.
 • Kamienica czynszowa, ul. Św. Wojciecha 9
  Wstęp wolny! Zapraszamy!

 

 


* Warsztaty organizowane w ramach projektu „Światło na sztukę (…)

Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego


Designed and supported by
ARS Group
loading