ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ JAK CYBIS?

Odniesienia do twórczości Jana Cybisa w praktyce współczesnych polskich malarzy: Roman Dziadkiewicz, Bartosz Kokosiński, Robert Maciejuk

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DLA MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIGO

Bezpłatny informator o Kamienicy czynszowej

Szanowni Państwo informujemy, że w Muzeum Śląska Opolskiego dostępny jest "Informator o Kamienicy czynszowej przy ulicy św. Wojciecha 9 w Opolu".

Rozszerzenie kolekcji twórców środowiska opolskiego po 1945 roku w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Muzeum Śląska Opolskiego pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie realizowane jest w ramach programu Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

W kasie w gmachu głównym Muzeum dostępny jest tom XXI „Opolskiego Rocznika Muzealnego” (w cenie 18 zł), pod tytułem „Sztuka na Śląsku po 1945 roku”.

„Oddajemy do rąk Czytelnika materiały konferencji Sztuka na Śląsku po 1945 roku, która odbyła się w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 27 lutego 2015 roku […] W opolskim Muzeum spotkali się naukowcy i muzealnicy reprezentujący wszystkie ważniejsze śląskie ośrodki, którzy podjęli próbę namysłu nad rolą Śląska w powojennej sztuce polskiej. Śląska rozumianego w jego historycznych granicach – od Katowic po Zieloną Górę”.

dr Joanna Filipczyk, redaktor tomu

rocznik 2015 007 medium

Państwa lekturze polecamy artykuły ujęte w publikacji:

Anna Markowska, Uniwersalizująca narracja i terytorialny opór

Barbara Szczypka-Gwiazda, Pomiędzy polityką, rygorem Akademii a niezależnością sztuki – kilka uwag o Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Irma Kozina, Strategie wolnego umysłu w zniewolonej rzeczywistości. Artystyczne środowisko Katowic lat 1945-1989

Sylwia Świsłocka-Karwot, Sztuka na Dolnym Śląsku po 1945 roku – cezury

Leszek Kania, Wystawy i sympozja Złotego Grona w Zielonej Górze (1963-1981) w procesie kształtowania tożsamości kulturalnej ziem zachodnich

Teresa Dudek-Bujarek, Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej w bielsko-bialskim Muzeum we współpracy z lokalnym Oddziałem i Okręgiem ZPAP

Andrzej Jarosz, „Wrocławskie Środowisko Artystyczne” (komunikat)

Zofia  Reznik, Zmysłowe ćwiczenia biologiczno-fizyczne –  kryptoekspresyjność wrocławskiego konceptualizmu

Kinga Kawczak, Ryszard Sroczyński – z Warszawy do Bielska, czy to znaczy z centrum na prowincję?

Aleksandra Krzywicka,  Czarodziejski „Bukowiec” Józefa Gielniaka (1932-1972)

Ewa Liszka, Paweł Steller  (1895-1974) – katowiczanin z wyboru

Marek Maksymczak, „Partia”. Obraz Śląska w „Portrecie miasta” Macieja Bieniasza

Janusz Antos, Dziedzictwo Jana Cybisa w sztuce Romana Dziadkiewicza oraz Bartosza Kokosińskiego, artystów wywodzących się ze Śląska i ziem ościennych

Barbara Banaś, Na życzenie klienta… Katowicka Wytwórnia Wyrobów Ceramicznych Steatyt

Justyna Wierzchucka, Wrocławskie szkło artystyczne jako unikatowa dziedzina sztuki współczesnej  Śląska

Henryk Kuś, Kremser, Berdak, Szyryk

Jacek Joostberens, Śląska tożsamość, a wybory twórcze na podstawie prac własnych

Marta Lisok, Dzikusy. Nowa sztuka ze Śląska

Kazimierz S. Ożóg, Sytuacja opolskiego środowiska artystów plastyków w drugiej dekadzie XXI wieku – szkic wstępny

 

Publikację sfinansowano ze środków budżetu miasta Opola

PL_Logo_PBH


Designed and supported by
ARS Group
loading