TSKN zaprasza na  wystawę

 „Tajemnice śląskiej koronki. Historia, tradycja, współczesność”

 

Od soboty 10.10.2020, od godz. 15.00 do 28.11.2020 w Muzeum Śląska Opolskiego można zobaczyć wystawę „Tajemnice śląskiej koronki. Historia, tradycja, współczesność”

 Na wystawie zobaczyć można dzieła wykonane ze śląskiej koronki klockowej i śląskiej koronki igiełkowej. Prezentowane obiekty pochodzą z czasu obejmującego ponad 100 lat.  Pochodzą z okresu od końca XIX wieku do czasów współczesnych. Te ostatnie zostały wykonane w trakcie tegorocznej Letniej Akademii Śląskiej Koronki Klockowej, której zajęcia odbywały się latem w siedzibie DFK Otmęt w Krapkowicach.

Wystawa towarzyszy prezentacji polskiego tłumaczenia książki autorstwa Giseli Graff-Höfgen „Śląskie koronki. Dokumentacja koronkarstwa klockowego i igiełkowego”. Bezpłatne egzemplarze książki dostępne są m.in. w kasie muzeum. Zapraszamy w godzinach funkcjonowania Muzeum.

Projekt realizuje Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim dzięki finansowemu wsparciu: Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020 i Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.

Partnerzy projektu:

Muzeum Śląska Opolskiego

Śląskie Koło Koronki Klockowej

 

SKGD lädt zur der Ausstellung

 „Geheimnisse der schlesischen Spitzen. Geschichte, Tradition in Gegenwart“ ein

 Von Samstag 10.Oktober 2020 ab 15 Uhr bis zum 28. November 2020 kann man im Museum des Oppelner Schlesien die Ausstellung „Geheimnisse der schlesischen Spitzen. Geschichte, Tradition in Gegenwart“ sehen.

 

Auf der Ausstellung kann man die Kunstwerke der schlesischen Klöppel- und Nadelspitzen sehen, die aus der Zeit, die ein ganzes Jahrhundert umfasst stammen – vom Ende des 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Die gegenwärtigen Werke sind während diesjähriger Sommerakademie der Schlesischen Klöppelspitzen gemacht worden, die im DFK-Ottmuth Gebäude in Krappitz stattfand.

Die Ausstellung begleitet die Publikation polnischer Übersetzung des Buches „Schlesische Spitzen. Eine Dokumentation über die schlesische Klöppel- und Nadelspitzenherstellung“, das von Gisela Graff-Höfgen verfasst worden ist. Kostenlose Exemplare werden für bei der Museumkasse zur Verfügung stehen. Wir laden ein!

Das Projekt realisiert die Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien dank der Finanzielle Unterstützung des Nationales Kulturzentrum in Warschau im Rahmen des Programms „Etno Polska 2020“ und dem Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in Oppeln.

Partner des Projektes:

Museum des Oppelner Schlesien

Schlesischer Kreis der Klöppelspitzen

.


Designed and supported by
ARS Group
loading