Wystawa Adam Śmietański - Fotografie

Kultura – Interwencje 2017. Edycja jesienna

Muzeum Śląska Opolskiego pozyskało dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2017. Edycja jesienna”.

2017 - ROK JANA CYBISA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Wybitny polski malarz, urodzony we Wróblinie koło Głogówka na Opolszczyźnie.

2017 - ROKIEM ALFONSA ZGRZEBNIOKA

Sejmik Województwa Opolskiego ogłosił rok 2017 Rokiem Alfonsa Zgrzebnioka. Animatorem tych obchodów jest Muzeum Śląska Opolskiego. W 80. rocznicę śmierci Alfonsa Zgrzebnioka ps. Rakoczy 31 stycznia 2017 r. na posiedzeniu Sejmiku Województwa Opolskiego nastąpi uroczysta inauguracja obchodów.

Rozszerzenie kolekcji twórców środowiska opolskiego po 1945 roku w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Muzeum Śląska Opolskiego pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie realizowane jest w ramach programu Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

Urszula Zajączkowska
Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego
ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pt.

„Przywracanie pamięci”,

podsumowującą działania
w ramach dwóch programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

„Komendant Rakoczy (1891-1937).
Alfons Zgrzebniok z Dziergowic – dowódca powstań śląskich”

„Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny –
Miejscem Pamięci Narodowej i Pomnikiem Historii”

Wtorek 24 października 2017 roku o godz. 10.00
w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny.
W czasie jej trwania odbędzie się wernisaż
dwóch wystaw czasowych powstałych w ramach
w/w programów.

PROGRAM
10.00 – 11.00 – otwarcie konferencji: Witold Iwaszkiewicz, Kierownik Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – referat wprowadzający „Przywracanie Pamięci”
Prezentacja filmu dokumentalnego Leszka Myczki pt. „Alfons Zgrzebniok. Śmiałek z Dziergowic”

11.00 – 12.30 – I sesja referatowa moderator: prof. dr hab. Michał Lis (Instytut Śląski w Opolu) prof. dr hab. Edward Długajczyk (Uniwersytet Śląski) – „Poprawki i uzupełnienia do biografii Alfonsa Zgrzebnioka”. prof. dr hab. Franciszek Marek (Uniwersytet Opolski) – „Miejsce Powstań Śląskich wśród polskich zrywów narodowowyzwoleńczych”
dr Dawid Keller (Muzeum w Rybniku) – „Losy powstańców śląskich – kolejarzy w II Rzeczypospolitej – problem, awans, codzienność”

Dyskusja
12.30 – 13.00 – przerwa kawowa
13.00 – 15.00 – II sesja referatowa moderator: prof. dr hab. Michał Lis (Instytut Śląski w Opolu)
dr Anna Grużlewska – „Obóz Annaberg w świetle badań”
dr Tomasz Przerwa (Uniwersytet Wrocławski) – „Od tego się zaczęło: ‚Drogi Hitlera’ i Góra Św. Anny”
dr Mirosław Furmanek (Fundacja Nauki „Archeologia Silesiae”) – „Nieinwazyjne metody prospekcji archeologicznej w poszukiwaniu reliktów byłego obozu pracy przymusowej na Górze św. Anny”
Edward Haduch (Stowarzyszenie „Blechhammer–1944”) – „Selekcje Żydów zachodnioeuropejskich na stacji kolejowej w Koźlu”
Janusz Oszytko (Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura Opole) – „Obóz pracy przymusowej dla Żydów na Górze Sw. Anny w świetle akt przechowywanych w IPN”

Dyskusja, zamknięcie konferencji


Designed and supported by
ARS Group
loading