Świat z ulicy Poprzecznej

Ruta Molin (1937-2005)
i Adolf Panitz (1936-2010)
– szkic do podwójnego portretu

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ JAK CYBIS?

Odniesienia do twórczości Jana Cybisa w praktyce współczesnych polskich malarzy: Roman Dziadkiewicz, Bartosz Kokosiński, Robert Maciejuk

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

Zapraszamy zorganizowane grupy dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 latki)
i wczesnoszkolnym (klasy I-III) na cykl zajęć edukacyjnych

„Jesień: zobacz, dotknij, poczuj!”

11 – 30 września 2018 roku

gmach główny Muzeum Śląska Opolskiego
Mały Rynek 7a, wejście od ul. Muzealnej

Podczas zajęć sprawdzimy, dlaczego niektórzy artyści bacznie przypatrują się przyrodzie i dlaczego inspiruje ich jesień. Różnymi zmysłami spróbujemy doświadczyć jesieni (gry i zabawy edukacyjne). Zastanowimy się też, czy pejzaż to jedyny sposób na przedstawienie jesieni w malarstwie? Na koniec stworzymy ciekawą pamiątkę z warsztatów (stemple na tkaninie).

Czas trwania: ok. 60 minut.

Terminy: wtorek – piątek, godz. 9.00 i 11.00., brak wolnych terminów

Opłata: 2 zł – bilet warsztatowy dla uczestnika, opiekunowie grup – wstęp wolny, materiały i narzędzia plastyczne zapewnia Muzeum

Zapisy: Dział Edukacji Muzealnej, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00, tel. 77 44 31 761

.


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego


Designed and supported by
ARS Group
loading