Warsztaty dla dzieci „Muzeum na ferie”

Ferie w Muzeum to okazja do przeżycia muzealnych przygód na naszych ekspozycjach i możliwość poznania ciekawych technik plastycznych. Zapraszamy do kreatywnego spędzenia czasu i odkrywania przyjemności, jaką daje tworzenie.

Wystawa Adam Śmietański - Fotografie

2017 - ROK JANA CYBISA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Wybitny polski malarz, urodzony we Wróblinie koło Głogówka na Opolszczyźnie.

2017 - ROKIEM ALFONSA ZGRZEBNIOKA

Sejmik Województwa Opolskiego ogłosił rok 2017 Rokiem Alfonsa Zgrzebnioka. Animatorem tych obchodów jest Muzeum Śląska Opolskiego. W 80. rocznicę śmierci Alfonsa Zgrzebnioka ps. Rakoczy 31 stycznia 2017 r. na posiedzeniu Sejmiku Województwa Opolskiego nastąpi uroczysta inauguracja obchodów.

Rozszerzenie kolekcji twórców środowiska opolskiego po 1945 roku w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Muzeum Śląska Opolskiego pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie realizowane jest w ramach programu Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

Muzeum Śląska Opolskiego
zaprasza na cykl zajęć edukacyjnych

„W wielkanocnym koszyku”

1 marca – 27 marca 2018
Terminy: od wtorku do piątku, o godz. 9.00, 10.30 i 12.00.
Prowadzenie: Dział Edukacji Muzealnej

Muzeum Śląska Opolskiego,
gmach główny, wejście od ul. Muzealnej

Serdecznie zapraszamy zorganizowane grupy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na cykl zajęć poświęconych świątecznym zwyczajom i obrzędom. Lekcje pod hasłem „W wielkanocnym koszyku” składać się będą z prelekcji na temat wielkanocnych tradycji, ilustrowanej prezentacją multimedialną i części praktycznej, podczas której każdy uczestnik będzie mógł wykonać świąteczną dekorację.

Alternatywnie można skorzystać także z propozycji w nieco bardziej dynamicznej formule – „Tropem zajączka” to zajęcia edukacyjne prowadzone w przestrzeni muzealnej, złożone z gier i zabaw edukacyjnych, w tym także plastycznych, bez prelekcji w sali audiowizualnej, dedykowane przedszkolakom i uczniom klas I-III szkoły podstawowej. Zwiedzanie wybranych fragmentów wystaw w muzeum połączone będzie z działaniami edukacyjnymi, w tym także plastycznymi, dotyczącymi tematyki wielkanocnej i wiosennej.

bilet warsztatowy: 7 zł od osoby, opiekunowie grup – wstęp wolny

czas trwania: 45 – 60 min.

zapisy: od 1 lutego 2018 roku, poniedziałek – piątek, w godz. od 8.00 do 15.00, Dział Edukacji Muzealnej, tel. 77 44 31 761

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego

.


Designed and supported by
ARS Group
loading