Opolski Festiwal Fotografii

NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DLA MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIGO

Bezpłatny informator o Kamienicy czynszowej

Szanowni Państwo informujemy, że w Muzeum Śląska Opolskiego dostępny jest "Informator o Kamienicy czynszowej przy ulicy św. Wojciecha 9 w Opolu".

Rozszerzenie kolekcji twórców środowiska opolskiego po 1945 roku w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Muzeum Śląska Opolskiego pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie realizowane jest w ramach programu Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

Muzeum Śląska Opolskiego
zaprasza na cykl zajęć przyrodniczych

4 kwietnia – 30 maja 2018 roku

gmach główny Muzeum Śląska Opolskiego
Mały Rynek 7a, wejście od ul. Muzealnej

 

Jakie to drzewo? Akademia Młodego Dendrologa (klasy I-III szkoły podstawowej)

Na zajęciach uczniowie poznają wybrane zagadnienia z zakresu dendrologii, nauczą się rozpoznawać podstawowe gatunki drzew należące do rodzimej flory i dowiedzą się, dlaczego powinniśmy chronić stare drzewa i sadzić nowe.

czas trwania: ok. 45 min

Dzikie zwierzęta wokół nas (klasy VI-VII szkoły podstawowej)

Czy na pewno wiemy, kto mieszka w naszym domu? Czy znamy naszych „sąsiadów”?
Zajęcia mają na celu przybliżenie uczniom tematyki związanej ze zwierzętami synantropijnymi, czyli tymi, które od tysięcy lat żyją blisko człowieka, a o których istnieniu czasami nawet nie wiemy.

opłata: 1 zł od osoby (opiekunowie grup wstęp nieodpłatny)

terminy: od poniedziałku do piątku, o godz. 9.00 i 10.15

zapisy: poniedziałek – piątek, w godz. od 8.00 do 15.00, Dział Edukacji Muzealnej, tel. 77 44 31 761


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego

.


Designed and supported by
ARS Group
loading