Noc Kultury 2018

Zapraszamy do Muzeum Śląska Opolskiego na Noc Kultury 2018 29 czerwca 2018 r.

Nowe wystawy

W kwietniu w Muzeum Śląska Opolskiego będzie można obejrzeć dwie wystawy czasowe

Bezpłatny informator o Kamienicy czynszowej

Szanowni Państwo informujemy, że w Muzeum Śląska Opolskiego dostępny jest "Informator o Kamienicy czynszowej przy ulicy św. Wojciecha 9 w Opolu".

Rozszerzenie kolekcji twórców środowiska opolskiego po 1945 roku w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Muzeum Śląska Opolskiego pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie realizowane jest w ramach programu Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

Logotypy BIO plus UMWO plus MSO

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła,
Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego Urszula Zajączkowska

zapraszają do korzystania z bezpłatnej oferty kulturalno-edukacyjnej

Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego,

 realizowanej w ramach projektu

Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej
i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim

(projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś Priorytetowa RPO WO na lata 2014-2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej).

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w ulotce:

panel logotypów - projekt europejski


Designed and supported by
ARS Group
loading