2017 - ROK JANA CYBISA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Wybitny polski malarz, urodzony we Wróblinie koło Głogówka na Opolszczyźnie.

2017 - ROKIEM ALFONSA ZGRZEBNIOKA

Sejmik Województwa Opolskiego ogłosił rok 2017 Rokiem Alfonsa Zgrzebnioka. Animatorem tych obchodów jest Muzeum Śląska Opolskiego. W 80. rocznicę śmierci Alfonsa Zgrzebnioka ps. Rakoczy 31 stycznia 2017 r. na posiedzeniu Sejmiku Województwa Opolskiego nastąpi uroczysta inauguracja obchodów.

Cecylia poznaje ważek zwyczaje

Publikacja popularnonaukowa wydana w postaci komiksu z myślą o najmłodszych mieszkańcach województwa opolskiego. W ciekawy, zabawny, a co najważniejsze zrozumiały sposób przekazuje sporą dawkę rzetelnej wiedzy i fascynujących faktów z życia ważek.

Rozszerzenie kolekcji twórców środowiska opolskiego po 1945 roku w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Muzeum Śląska Opolskiego pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie realizowane jest w ramach programu Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

Konserwacja sztandarów z kolekcji Muzeum Śląska Opolskiego

Muzeum pozyskało dotację na konserwację unikatowych sztandarów ze swojej kolekcji, dzięki której zostanie zakonserwowanych sześć sztandarów z okresu Powstań Śląskich

"Sztuka na peryferiach"

Publikacja dr Joanny Filipczyk "Sztuka na peryferiach. Opolskie środowisko plastyczne w latach 1945-1983" dostępna w wersji elektronicznej.

Modernizacja Pracowni Konserwacji Zabytków

Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nasze muzeum zakupiło instalację do odprowadzania szkodliwych oparów środków chemicznych używanych podczas prac konserwatorskich.

ważka

Logotypy BIO plus UMWO plus MSO

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła,
Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego Urszula Zajączkowska

zapraszają do korzystania z bezpłatnej oferty kulturalno-edukacyjnej

Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego,

 realizowanej w ramach projektu

Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej
i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim

(projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś Priorytetowa RPO WO na lata 2014-2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w ulotce:

panel logotypów - projekt europejski


Designed and supported by
ARS Group
loading