Zapraszamy Państwa na NOC KULTURY 2019 w Muzeum Śląska Opolskiego
31 maja 2019 r.

Niecodzienna okazja w Muzeum

Muzeum Śląska Opolskiego oferuje możliwość zakupu talerza Rotor autorstwa Jana Sylwestra Drosta. Kliknij po więcej informacji.

Zapraszamy na nową ekspozycję: "Tajemnica kamienicy przy ulicy Krawieckiej 13 w Opolu"

ZWIEDZANIE WYSTAWY MOŻLIWE JEST JEDYNIE POD OPIEKĄ PRACOWNIKA MUZEUM.

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

Muzeum Śląska Opolskiego
zaprasza
na weekendowe warsztaty plastyczne

Lato – start!

Sensorycznie i plastycznie w Muzeum

24 czerwca 2018 roku

prowadzenie: Justyna Weigt

gmach główny Muzeum Śląska Opolskiego,
wejście od ul. Muzealnej,

godz. 12.00
dla dzieci w wieku od około 1 roku życia do 4 lat,
wraz z rodzicami lub opiekunami,
czas trwania zajęć: do 40 min.

godz. 14.00
dla dzieci w wieku od 4 roku życia,
wraz z rodzicami lub opiekunami,
czas trwania zajęć: do 60 min.

Przy sprzyjącej pogodzie zajęcia odbędą się na muzealnym tarasie widokowym.  Podczas zajęć  poprzez różne działania plastyczne i ruchowe będziemy poznawać paletę barw i mnogość faktur – uwaga, będziemy się brudzić!

Bilet warsztatowy: 2 zł od osoby do nabycia w kasie Muzeum
od 5 czerwca 2018 r., liczba miejsc ograniczona


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego


Designed and supported by
ARS Group
loading