Tom XVIII (2011)

„Opolski Rocznik Muzealny”, t.XVIII,
pod red. U.Zajączkowskiej, Opole 2011.

Część 1: MUZEUM W OPOLU 1900-2010

Spis treści:

Artykuły:

 • Joanna Filipczyk, Ewa Matuszczyk, Muzuem w Opolu 1900-2010,
 • Dobromir Kożuch, Wehikuł czasu, czyli 110 lat Muzeum Śląska Opolskiego,
 • Elwira Holc, Ewa Matuszczyk, Dział Archeologiczny,
 • Bernadeta Warchał, Dział Edukacji Muzealnej,
 • Piotr Grzelak, Dział Etnograficzny,
 • Witold Garbal, Dział Historyczny,
 • Michał Wolny, Piotr Zabłocki, Dział Przyrody,
 • Joanna Filipczyk, Dział Sztuki
 • Witold Iwaszkiewicz, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny
 • Beata Wewiórka, Pracownia Konserwacji Zabytków
 • Biogramy pracowników merytorycznych Muzeum Śląska Opolskiego

Część 2: Elżbieta Dworzak, Malgorzata Goc, Pochodzenie terytorialne ludności napływowej i geografia powojennych osiedleń na wsi opolskiej. Zestawienie danych źródłowych z zachowanych rejestrów osiedlonych i protokołów przekazania gospodarstw.

Rocznik do nabycia w kasie w gmachu głównym MŚO (wejście od ul.Muzealnej) w cenie:

część 1+2: 2 zł

część 1: 1 zł

cześć 2: 1 zł