Tom XVII (2009)

„Opolski Rocznik Muzealny”, t.XVII,
pod red. U.Zajączkowskiej, Opole 2009.

Spis treści:

Artykuły:

 • Urszula Zajączkowska, Ikonografia z wież katedralnych,
 • Dariusz Bajno, „Mons Universitatis” – historia pewnej inwestycji,
 • Joanna Filipczyk, Rzeźba dla wszystkich. Wystawy rzeźby plenerowej na placu Wolności w Opolu (1963-1968),

Z naszych zbiorów:

 • Witold Garbal, Z militariów Działu Historycznego Muzeum Śląska Opolskiego.
 • Ostatnie nabytki broni palnej,
 • Izabela Jasińska, Bielizna w zbiorach Muzeum Śląska Opolskiego,
 • Joanna Filipczyk, Joanna Przybyła, „Dążąc do światła”, czyli „wycinek ze świata natury” w Muzeum Śląska Opolskiego,
 • Michał Wolny, Piotr Zabłocki, Okazy zwierząt o różnych formach albinizmu w zbiorach Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego

Komunikaty:

 • Jolanta Czajka, Kalendarium wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Śląska Opolskiego w 2008 r.,
 • Bernadeta Warchał, Wystawa czasowa „Nauki dawne i niedawne”,
 • Joanna Filipczyk, Jerzy Panek – ze zbiorów i we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie”. Z cyklu „Laureaci nagrody im.Jana Cybisa”,
 • Michał Wolny, Piotr Zabłocki, „Metoda badania ptasich wędrówek”,
 • Michał Wolny, Piotr Zabłocki, „Motyle Parku Krajobrazowego Góra św. Anny”,
 • Witold Iwaszkiewicz, Mogiły z III powstania śląskiego wokół Góry św. Anny,
 • Joanna Filipczyk, „Mistrzowie. Prace artystów – nauczyciele Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu ze zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego”,
 • Patrycja Farys, Wystawa czasowa „Tajemnice chińskiego geniuszu. Odkrycia i wynalazki”,
 • Romuald Jeziorowski, „Subiektywnie…Przegląd twórczości artystów – dawnych uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu z okazji 50-lecia” (20 czerwca – 23 sierpnia 2009),
 • Piotr Grzelak, „XIX-wieczna Azja Środkowa w obiektywie Leona Barszczewskiego”,
 • Izabela Jasińska, II Noc Muzeów w Muzeum Śląska Opolskiego,
 • Izabela Jasińska, Pokaz stroju ludowego XIX i XX wieku w Muzeum Śląska Opolskiego,
 • Michał Wolny, Piotr Zabłocki, Miesiąc z przyrodą w Muzeum Śląska Opolskiego,
 • Dobromir Kożuch, Michał Wolny, Festiwal Nauki w Muzeum Śląska Opolskiego,
 • Dobromir Kożuch, 10 października 2008 r.,
 • Dobromir Kożuch, Muzy powróciły do Muzeum,
 • Michał Wolny, Piotr Zabłocki, Konkursy plastyczne – formą edukacji przyrodniczej,
 • Patrycja Farys, Od wiedzy do tworzenia – o warsztatach plastycznych w Galerii Muzeum Śląska Opolskiego,
 • Michał Wolny, Piotr Zabłocki, Sprawozdanie z obrączkowania ptaków w latach 2007-2008,
 • Mariusz Pawelec, Opolskie motywy ikonograficzne w malarstwie Felixa Antona Schefflera,
 • Andrzej Szymański, Wspomnienie p śp. dr Zycie Zarzyckiej

Rocznik do nabycia w kasie w gmachu głównym MŚO (wejście od ul.Muzealnej) w cenie 1 zł.