Tom XV (2004)

„Opolski Rocznik Muzealny”, 2004, t.XV.

Artykuły:

 • Bogusław Czechowicz, Mauzoleum Książąt Opolskich w średniowieczu (1309-1532),
 • Elżbieta Dworzak, Pochodzenie terytorialne ludności osiedlonej w Opolu w latach 1945-1950 w świetle dokumentów zachowanych w Archiwum Państwowym w Opolu,
 • Baata Wewiórka, Renowacja malarstwa staroruskiego.

Z naszych zbiorów:

 • Witold Garbal, Karabin skałkowy piechoty francuskiej wz. 1777 AN IX w zbiorach Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

Komunikaty:

 • Bernadeta Warchał, Kalendarium wystaw czasowych organizowanych przy Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w latach 2002-2004,
 • Joanna Filipczyk, Leon Tarasewicz – malarstwo,
 • Krystyna Lenart-Juszczewska, Dzieje Tatarów polskich – wystawa czasowa,
 • Joanna Filipczyk, Hanna Rudzka-Cybisowa – malarstwo,
 • E.Dworzak, J.Filipczyk, M.Goc, E.Matuszczyk, U.Zajączkowska, Wystawa „Dekada”,
 • Elżbieta Dworzak, Małgorzata Goc, „Wieczór kresowy” w Muzeum Śląska Opolskiego,
 • Ewa Matuszczyk, Średniowieczne miasta śląskie w świetle badań archeologicznych,
 • Urszula Zajączkowska, Wystawa „Opole – pion i poziom”,
 • Joanna Filipczyk, Tadeusz Dominik – malarstwo,
 • Joanna Filipczyk, Jan Buk,
 • Joanna Filipczyk, Ryszard Kowal 1934 – 2002.

Rocznik do nabycia w kasie w gmachu głównym MŚO (wejście od ul.Muzealnej) w cenie 1 zł.