Tom XIV (2002)

„Opolski Rocznik Muzealny”, 2002, t.XIV, pod red. Elwiry Holc.

I Artykuły:

 • Elżbieta Dworzak, Małgorzata Goc, Wybrane zagadnienia z historii i kultury ludności osiadłej na Opolszczyźnie po II wojnie światowej – na przykładzie mieszkańców Biłki Szlacheckiej w powiecie lwowskim
 1. Badania Muzeum Śląska Opolskiego na terenie województwa opolskiego po II wojnie światowej (Elżbieta Dworzak, Małgorzata Goc),
 2. Biłka Szlachecka – polska wieś na ziemi lwowskiej (Elżbieta Dworzak),
 3. Życie codzienne i święto w Biłce Szlacheckiej (Małgorzata Goc),
 4. II wojna światowa i przesiedlenie w pamięci osiadłych na Opolszczyźnie dawnych mieszkańców Biłki Szlacheckiej (Elżbieta Dworzak),
 5. Biłczanie na Opolszczyźnie. Tradycja i zmiana (Małgorzata Goc),
 6. Aneksy:
  • Spacerkiem po drogach i ulicach Biłki Szlacheckiej (Plan Biłki Szlacheckiej w powiecie lwowskim – do 1945 r.),
  • Mieszkańcy Biłki Szlacheckiej do 1945 r.,
  • Teksty piosenek zapamiętane przez dawne mieszkanki Biłki Szlacheckiej,
 • Elżbieta Dworzak, Obecni mieszkańcy województwa opolskiego w polskim wojsku na Środkowym Wschodzie w czasie II wojny światowej (w świetle materiałów zgromadzonych przez organizacje kombatanckie i Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu),
 • Zyta Zarzycka, Polskie przygotowania i działania zbrojne w powiecie kozielskim podczas powstań śląskich,

II Z naszych zbiorów

 • Witold Garbal, Karabin iglicowy Dreyse wz. 1841 typ B w zbiorach Muzeum Śląska Opolskiego,
 • Beata Wewiórka, Kłopoty z Cybisem

III Komunikaty

 • Urszula Zajaczkowska, Wystawy czasowe w Muzeum Śląska Opolskiego: „Zamek Piastowski” w Opolu i „Ratusz w Opolu”,
 • Joanna Filipczyk, Krzysztof Bucki – malarstwo

Nakład wyczerpany