Tom XIII (2001)

„Opolski Rocznik Muzealny”, 2001, t. XIII

  • Barbara Jarosz, Ewa Matuszczyk, Osada kultury pucharów lejowatych w Polskiej Cerekwi, pow.Kędzierzyn – Koźle,
  • Teresa Wiszniowska, Paweł Socha, Krzysztof Stefaniak, Szczątki kostne zwierząt z osady kultury pucharów lejowatych w Polskiej Cerekwi, pow. Kędzierzyn – Koźle,
  • Barbara Jarosz, Ewa Matuszczyk, Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Opolu – Nowej Wsi Królewskiej,
  • Barbara Kwiatkowska, Romana Chmara-Pawlińska, Jacek Szczurowski, Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska kultury łużyckiej w Opolu-Nowj Wsi Królewskiej,
  • Pożegnania – Halina Jakubowska, Tadeusz Chruścicki.

Rocznik do nabycia w kasie w gmachu głównym MŚO (wejście od ul.Muzealnej) w cenie 1 zł.