Tom XII (1998)

Opolski Rocznik Muzealny, tom XII,
Opolscy Żydzi 1812 – 1938, pod red. Elwiry Holc.

  • Wiesław Lesiuk, Słowo wstępne,
  • Maciej Borkowski, By nie przepadli w mroku…opolscy Żydzi 1812-1938,
  • Piotr Grzelak, Portret Emina Paszy,
  • Judaika w zbiorach Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

Nakład wyczerapany