Konserwacja sztandarów z kolekcji Muzeum Śląska Opolskiego

 

MKiDN-01_cmykMilo nam Państwa poinformować,  że  pozyskaliśmy  dotację na konserwację unikatowych sztandarów z kolekcji Muzeum Śląska Opolskiego, dzięki której zostanie zakonserwowanych  sześć sztandarów z okresu Powstań Śląskich. Stanowią one unikatową kolekcję w naszych zbiorach. Konserwację zamierzamy przeprowadzić w Pracowni Konserwacji Tkaniny Zabytkowej w Polskich Pracowniach Konserwacji Zabytków w Warszawie. Projekt  realizujemy dzięki środkom finansowym pozyskanym w kwocie 24 000 zł z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2016 Dziedzictwo Kulturowe-Wspieranie działań muzealnych oraz dotacji organizatora, tj. Zarządu Województwa Opolskiego.

Efektem realizacji zadania będzie przede wszystkim przerwanie procesu destrukcji  zabytków, poprawa ich stanu technicznego, a także możliwość ich upublicznienia.

Stan  zachowania  obiektów przed konserwacją i po konserwacji:

  • Sztandar Nr inw. 3689

  • Sztandar Nr inw. 3724

  •  Sztandar Nr inw. 706

  •  Sztandar Nr inw. 1876

  •   Sztandar Nr inw. 1751

  •   Sztandar Nr inw. 46

 

Dokumentacja konserwatorska (PDF)