Sztandar Związku Byłych Marynarzy Powstańców Śląskich

(nr inw. MCzP-1751)

W czasie walk toczonych w III Powstaniu Śląskim (3 maja – 5 lipca 1921 r.) wsławił się szczególnie 67- osobowy oddział szturmowy marynarzy zorganizowany przez ówczesnego porucznika marynarki Roberta Oszka (na zdjęciu z lewej strony). Na zbudowanym według jego projektu w pierwszych w dniach powstania samochodzie pancernym „Korfanty” marynarze walczyli na najbardziej zagrożonych odcinkach frontu pod Górą św. Anny, wielokrotnie ratując sytuację. W 1928 roku Robert Oszek stanął na czele założonego przez siebie Związku Byłych Marynarzy Powstańców Śląskich. Sztandar tej organizacji przekazał do zbiorów w 1972 roku Józef Termin, zastępca Oszka w czasie III Powstania (na zdjęciu z prawej). Wystawa poświęcona legendarnemu dowódcy oddziału szturmowego marynarzy zostanie  w udostępniona w Muzeum Czynu Powstańczego w ostatnim tygodniu maja.

Płat sztandaru o wymiarach 78 x 89 cm, obszyty z trzech stron złotą frędzlą, od strony drzewca przyszytych 9 oczek śr. 10 mm do mocowania. Standar dwustronnie wypukło haftowany złotą i srebrą nicią na tkaninie jedwabnej.

Prawa strona sztandaru

Tło stanowią dwa poziome pasy, górny z białego rypsu jedwabnego, dolny z niebieskiej tkaniny jedwabnej. Po środku umieszczono dwie skrzyżowane kotwice admiralicji okręcone liną, nad nimi złota pięcioramienna gwiazda, pod nimi skrzyżowane dwie gałązki wawrzynu. Nad kotwicami półkolisty napis „ZWIĄZEK B. MARYNARZY”, pod nimi „GÓRNY ŚLĄSK”. W rogach w kartusze: w lewym górnym złoty orzeł na niebieskim  tle, w prawy górnym data „1921” (na białym tle), w lewym dolnym data „ 1928”, w prawym dolnym „ 1933” (obie na niebieskim tle).

Lewa strona sztandaru

Tło stanowią dwa poziome pasy, górny z białego rypsu jedwabnego, dolny z czerwonej tkaniny jedwabnej. Pośrodku umieszczono haftowanego srebrną nicią orła wz. 1927 w czerwonej tarczy herbowej, pod nim skrzyżowane dwie gałązki wawrzynu. Godło otacza z góry i z dołu półkolisty napis „NIEMA POLSKI BEZ MORZA”.

 

Opracował: Witold Iwaszkiewicz