Święci Powstania styczniowego wykład A. Maziarz 22.03.2016 r., fot. MŚO