2017
ROKIEM ALFONSA ZGRZEBNIOKA
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

1660Z inicjatywy Muzeum Śląska Opolskiego Sejmik Województwa Opolskiego ogłosił rok 2017 Rokiem Alfonsa Zgrzebnioka. Ten wybitny syn Ziemi Opolskiej urodził się w Dziergowicach 16 sierpnia 1891 roku.  W czasie I Wojny Światowej został wcielony do armii niemieckiej; trzykrotnie ranny w 1917 r. awansował na stopień porucznika. Od stycznia 1919 r. działał w Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, w której był komendantem pow. kozielskiego, a od 7 sierpnia 1919 r. komendantem głównym aż do przekształcenia jej w Centralę Wychowania Fizycznego, a później Dowództwo Obrony Plebiscytu. Był dowódcą I i II powstania śląskiego, zaś w III powstaniu był szefem oddziału personalnego Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych, a później doradcą wojskowym przy sztabie 1 Dywizji Powstańczej. Po powstaniach pracował jako nauczyciel gimnazjalny i urzędnik państwowy, w 1934 r. został mianowany wicewojewodą białostockim. Założyciel Związku Byłych Powstańców. Zmarł 31 stycznia 1937 roku i został pochowany w Rybniku.

0000001-540Sejmik Województwa Opolskiego ogłosił rok 2017 Rokiem Alfonsa Zgrzebnioka. Animatorem tych obchodów jest Muzeum Śląska Opolskiego. W 80. rocznicę śmierci Alfonsa Zgrzebnioka ps. Rakoczy  31 stycznia 2017 r. na posiedzeniu Sejmiku Województwa Opolskiego nastąpi uroczysta inauguracja obchodów.

Postać Alfonsa Zgrzebnioka promować będzie wystawa wraz z wydawnictwami i imprezami towarzyszącymi pt. „Komendant „Rakoczy” (1891-1937). Alfons Zgrzebniok z Dziergowic  –  dowódca powstań śląskich. W 80. rocznicę śmierci” realizowana przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu i jego Oddział – Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny w ramach Programu MKiDN Wspieranie Działań Muzealnych 2017, finansowane ze środków MKiDN (umowa nr 08577/17/FPK/NIMOZ).

.